Pyttis nobbade Kotkas sammanslagningsflört

Kotka stadsstyrelse har föreslagit sammanslagningsförhandlingar med regionens kommuner. I Pyttis tackade kommunstyrelsen nej.

Stadsstyrelsen i Kotka har närmat sig Kotka-Fredrikshamnområdet med en förfrågan om att inleda sammanslagningsförhandlingar. Budet var att man ville ha svar före den 30 november. Från Kotka uppger man att social- och hälsovårdsreformen, landskapsreformen, befolkningsutvecklingen och livskraften i regionen innebär utmaningar som kunde tacklas som en enda enhet.

I det ursprungliga beslutsförslaget, som Pyttis förvaltningsdirektör lade på bordet när Pyttis kommunstyrelse träffades på måndagen, var svaret ljummet. Ett jakande svar skulle kunna gå för sig om också andra kommuner tackade ja till inbjudan.

Till sist slog kommunstyrelsen ändå enhälligt fast att man tackar nej till möjligheten att reda ut en kommunfusion.