Pyttis kommun drar sig ur Pyttisbladet – situationen återspeglar ett försämrat läge för tidningarna

Pyttisbladet kan komma att tappa sin största annonsör. Tidningen ges ut i samband med Loviisan Sanomat som också gått ner i sidantal. Bild: Kristoffer Åberg

En av tidningen Pyttisbladets största annonsörer är kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att dra sig ur med hänvisning till att innehållet inte motsvarar behoven.

Coronapandemin har vänt upp och ned på samhället, så också inom tidningsbranschen där annonsmarknaden drabbats hårt. Situationen har inverkat också på Pyttisbladet/Pyhtäänlehti, en tvåspråkig lokaltid...