Pyttis behandlar båtägare orättvist

ORÄTTVIST SYSTEM. Enligt HFD har Pyttis i åratal krävt oskäligt stor båtplatshyra av fastighetsägare som inte bor i kommunen permanent. Bild:

De fastighetsägare som inte bor permanent i Pyttis har i åratal får betala dubbelt upp för en båtplats jämfört med kommunbor i övrigt. Det är inte okej enligt Högsta förvaltningsdomstolen. Borgå har läget under kontroll.

HFD-beslutet offentliggjordes på tisdagen. Saken har behandlats länge i olika instanser. Tekniska nämnden beslutade redan 2012 om att uppbära dubbelt så stor båtplatshyra av en person som äger en fastighet i Pyttis men inte bor i kommunen permanent än av en vanlig kommunbo.

Nämnden motiverade sitt beslut med att båtplatserna upprätthålls med skattemedel och de permanenta kommunborna betalar mera skatt för den kommunala servicen än utsocknesborna.

En person överklagade och saken togs upp i förvaltningsdomstolen som gav nämnden rätt. Domstolen ansåg att personer som bor i en kommun har större rättigheter och skyldigheter än människor som exempelvis bara betalar fastighetsskatt för en sommarstuga. Därför kan olika taxor motiveras i ett dylikt fall.

Högsta förvaltningsdomstolen är alltså av annan åsikt. Enligt HFD håller kommunens motivering inte, men enhälligt var beslutet inte. Rösterna föll 4-3.

Prejudikat

HFD-beslutet är ett prejudikat som kan ha följder också på andra håll i landet. Borgå stad har ändå sitt på det torra och hamnföreståndaren Janita Pihlaja-Wickholm drar en lättnadens suck.

Hon förklarar att de utsocknesbor som äger fastigheter i staden betalar samma hyra för båtplatser som permanenta stadsbor.

– Personer som inte är fastighetsägare men som vill hyra båtplats hos oss betalar en 50 procent högre hyra än andra. Detta beslut fattades förra veckan.

HFD-beslutet kommer ändå att granskas noga även i Borgå.