Psykologen som blev konstnär: dansinspirerade målningar på Theodor

INGEN MÄNNISKA. Några av Elina Aho-Brennans målningar utforskar på ett mer abstrakt plan samröret mellan olika linjer, avgränsningar och färger. Bild: Peik Henrichson

Galleri Theodors nyaste konstnär utforskade tidigare människan i egenskap av psykolog, men övergick för några år sedan att göra detsamma med konstnärliga medel.

De flesta av Elina Aho-Brennans målningar fokuserar på människan, och gestaltar på ett mer abstrakt plan hur känslorna förkroppsligas.

– Jag försöker ofta fånga samspelet mellan kropp, rörelse och känslor, berättar Aho-Brennan. Ibland sker det väldigt flyktigt till exempel då jag använt mig av professionella dansare som modeller.

I de fallen har dansarna ofta besökt Elina Aho-Brennans arbetsrum i Helsingfors. Konstnären målar då direkt de levande objekten utan att använda fotografier som ett mellanskede.

Som ett intressant bonus för den som besöker utställningen på Galleri Theodor på Mariegatan i Lovisa, erbjuder konstnären själv helt gratis under avslutningsdagen 13.4 snabbt skissade porträtt av besökarna kl. 13-15. Också i övrigt är inträdet gratis till utställningen som pågår från den 26 mars till den 13 april.

Med finns också mer abstrakta målningar där man inte klart kan urskilja någon människa. I sådana fall står ofta växelspelet mellan färg, rörelse och stiltje i fokus.

När psykologie magister Elina Aho-Brennan beslöt sig för att byta bransch och börja måla på heltid, reste hon till Glasgow i Skottland där hon utbildade sig till magister i bildkonst.

– I mina målningar försöker jag också utforska samspelet mellan intuitivt och mer begreppsligt arbete, och växelspelet mellan experiment och tradition.

Elina Aho-Brennan använder sig av en mängd olika tekniker: hon ritar med kol, blyerts och bläck, och målar i bland i olja, ibland med en kombination av olika tekniker.

www.elinaahostudio.com

Galleri Theodor, Mariegatan 21, Lovisa

26.3- 13.4.2019

ti-fre 12-17

lö 11-15 (sö o må stängt)

Mer läsning