Promenader ska hitta billiga trafiklösningar längs byvägarna

PROMENAD. Staden och NTM-centralen granskade trafiksäkerheten i fyra byar på måndagen. Boris Holmlund och Tor-Gunnar Karlsson (utan neonväst) går med de andra. Bild: Max Nyberg

Staden gick tillsammans med NTM-centralen på promenad i fyra byar på måndagen. Målet är att få idéer av byborna kring hur de otrygga vägarna kunde förbättras utan att det blir för dyrt.

Smal väg, gott om gropar, ingen egentlig vägren och gott om bilister som inte verkar ha noterat hastighetsbegränsningen. Beskrivningen känns säkert bekant för många bybor också i Borgå, men just i det här fallet befinner vi oss på Vålaxvägen i närheten av Barnens by.

Målet är att öka på säkerheten för cyklister och fotgängare.

Ett tiotal personer i reflexvästar granskar vägen med ett kritiskt öga. En av dem är Maija-Riitta Kontio, tf. stadsplaneringschef på Borgå stad.

– Vi är här för att titta närmare på problemen längs vägarna tillsammans med invånarna. Målet är att öka på säkerheten för cyklister och fotgängare, säger Kontio när en långtradare vrålar förbi i ett moln av snö.

Fått respons

Dagens program börjar vid Barnens by, för att sedan fortsätta till Fagersta. Därefter besöker gruppen korsningen av Vålaxvägen och Grännäsvägen. Till sist avslutas evenemanget vid bybutiken i Gäddrag. Alla är platser som fått respons och som man därför försöker titta extra noga på nu i samband med delgeneralplanen.

– Problemen är desamma: mycket trafik, många kör för fort och vägen är smal och kanske inte i bästa skicket. Många har till exempel önskat sig en cykel- och gångväg här längs Vålaxvägen, säger Kontio.

Just här har man dessutom fått diverse respons, som att här rör sig hästar med vagn.

– De ska ta sig över vägen och in i skogen, och just den här platsen är inte särskilt trygg.

Bland besökarna finns Tor-Gunnar Karlsson och Boris Holmlund. Bägge är nöjda över att man får chansen att visa hur det egentligen ser ut här.

Bygg en cykelväg genast bara. Men det kommer inte att hända.

– Sedan är frågan om det finns pengar för något, säger Karlsson.

– Det kan nog dröja länge innan något verkligt konkret händer, instämmer Holmlund.

– Redan om man bara skulle få cykla utan att det är farligt, nickar Karlsson.

De har sina önskemål klara om pengar inte vore ett problem.

– Bygg en cykelväg genast bara. Men det kommer inte att hända.

Deras förhoppningar är, som de själva inser, inte särskilt realistiska. Maija-Riitta Kontio konstaterar det som ofta kommer fram när man pratar om Närings- Trafik- och Miljöcentralen som ansvarar för eventuellt byggande.

Mycket handlar om attityden som finns mellan ratten och sätet

– Cykelvägen är planerad här, vid sidan om vägen, säger Kontio och pekar. Men centralen har väldigt begränsat med pengar och prioriterar annat. Med ett promenadmöte som det här så hoppas vi på att kunna hitta lösningar som förbättrar åtminstone lite tills man eventuellt gör större ingrepp i framtiden.

Redan på förmiddagen finns några förslag: bredda vägen åtminstone ställvis, gör en upphöjd promenadväg, ta lite väg av bilarna och ge mera utrymme för cyklister och fotgängare.

– De brukar också promenera till butiken från Barnens by, och de har också påpekat hur farlig vägen är. Alla förslag är inte realistiska, men något måste göras.

Inte lätt

Ett samtal med deltagaren Herkko Jokela, trafiksystemexpert på NTM-centralen, visar också att man inte kan vänta sig några större ingrepp åtminstone inom den närmaste framtiden. Resurserna är mycket begränsade, och därför ligger fokus på de större vägarna. Sedan är inte heller förslag som att bredda vägen något realistiskt önskemål.

– Det låter som ett relativt lätt ingrepp, men det kräver bland annat att man flyttar diken. Det vore alltså ett mycket stort projekt som kräver planering och kanske mer vägområde som måste tas från privatägd mark, säger Jokela.

TRAFIK. En lastbil kör förbi när man granskar trafiksäkerheten på Vålaxvägen. Bild: Max Nyberg

Han säger också därför att han med intresse lyssnar på de förslag som kommer fram under promenaden. Bland åtgärderna som lätt kunde förverkligas också med snabb tidtabell finns skyltningen, något som sannolikt inte har så stor inverkan. Jokela är medveten om att får bilister ens i nuläget lägger särskilt mycket uppmärksamhet vid de skyltar som finns.

– Mycket handlar om attityden som finns mellan ratten och sätet, konstaterar Jokela.

På ett längre perspektiv finns också möjligheter att reparera vägen, och att kanske ta lite vägbana för att ge mera plats på vägrenen för cyklister och fotgängare.

– Till exempel kan man tänka sig ny asfalt och att markera vägrenen med färg. Det går ändå inte fort, det skulle ta flera år. Frågan är också hur mycket man kan ta. Vägen är redan nu smal.

Mer läsning