Projekt för hållbara arbetsresor går vidare

Målet med projektet är att utreda hur man kunde göra arbetsresorna med hållbara. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Till följd av coronan har distansarbetet ökat nästan femfaldigt.

De första resultaten från Borgå stads projekt Hållbart till jobbet har kommit in. Projektet som inleddes i höstas har hittills bestått av en enkät om olika färdsätt för de sex organisationer som deltar.

Enligt enkäten är det vanligaste sättet att färdas med bil, näst efter det kommer apostlahästarna och cykeln. Coronan har påverkat folks användning av kollektivtrafiken men distansarbete har blivit fem gånger vanligare. Arbets- och tjänsteresor har också minskat under pandemin.

Resultaten kan användas redan i januari då de deltagande organisationerna ska samlas för en virtuell workshop. Målet med projektet är att skapa färdsätt som främjar välbefinnandet och att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt.

Projektet finansieras av miljöministeriet och organisationerna som deltar är Borgå stad, Posintra, Borgå Energi, ABB:s enhet i Borgå, Nordeas och Varuboden Oslas personal i Borgå.