Professor: Förbluffande att omikron har flugit under radarn i ett och ett halvt år

Senare under torsdagen kommer den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (Krar) publicera ett utlåtande om vaccinering av barn i åldrarna 5-11 år. Foto: Satakunta sjukvårdsdistrikt/SPT Bild:

Omikron kan hanteras med liknande åtgärder som deltavarianten, det framkom på Social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds coronapresskonferens.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd höll i dag, torsdag, en presskonferens för att berätta om vaccinationsläget och coronaläget i stort.

Antalet nya coronavirusfall har ökat ytterligare.

– Smittfallen ökar fortfarande. Vecka 46 hade vi ungefär 7 500 nya fall, förra veckan hade vi 8 000, säger Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt Helve visar analyser av avloppsvatten att det finns relativt höga halter av viruset i vattnet i de större städerna. Undantagen för detta är Villmanstrand och Åbo, som båda visar en minskning jämfört med förra veckan.

Helve berättar att fram till den 1 december hade sammanlagt 1 348 dödsfall på grund av covid-19 anmälts till smittskyddsregistret.

Under de senaste två veckorna har sammanlagt 112 nya dödsfall rapporterats, alltså en dryg tiondel av alla dödsfall hittills. Mer än 80 procent av dessa dödsfall var personer äldre än 70 år.

Fall hos barn har ökat

Under de senaste veckorna har antalet fall hos personer under 12 år ökat, detta har skett samtidigt som antalet fall ökat i alla åldersgrupper. Under presskonferensen ställdes därför frågor kring åtgärder i skolor.

– Vi testar barn, vi har strikta hygienregler för skolorna och vi använder karantäner. Så det stämmer inte att vi inte gör något i skolorna. Men viktigast för att förhindra att barn smittas är att stoppa epidemin bland vuxna, säger Helve.

Senare under torsdagen kommer den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (Krar) publicera ett utlåtande om vaccinering av barn i åldrarna 5-11 år.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har rekommenderat att coronavaccin godkänns för alla över 5 år. Däremot rekommenderar de finländska myndigheterna, för tillfället, att alla över 12 år ska ta vaccinet.

Viktigt med vaccin

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet betonade vikten av vaccinering, i synnerhet eftersom trycket på intensivvården är högt just nu. Sammanlagt behöver 53 personer intensivvård på torsdagsmorgonen.

– Vaccinera er. De som inte tar vaccin insjuknar förr eller senare. Smittorisken måste minskas så att samhället kan hållas så öppet som möjligt, säger hon.

Sammanlagt har 14 procent av de som fått intensivvård för covid-19 dött på intensivvårdsavdelningen. I snitt tillbringar intensivvårdspatienter 11 dagar på intensiven.

Omikron

– Det förbluffande är att modervarianten, alltså den närmaste sekvensen, till omikron hittades redan förra sommaren. Men den har flugit under radarn i ett och ett halvt år, och man vet inte riktigt varifrån varianten härstammar, säger Olli Vapalahti, professor i zoonosvirologi vid Helsingfors universitet.

Enligt Vapalahti kan det vara så att virusvarianten tagit vägen via något annat däggdjur och på så vis lyckats mutera obemärkt. Att nya virusvarianter uppstår är dock enligt honom inget ovanligt, även om en del omständigheter runt omikron är atypiska.

– Det är normalt att nya varianter uppstår. Det speciella är att mutationerna hos omikronvarianten är så många, udda och har skett under radarn, säger han.

Enligt Vapalahti kan man använda samma bekämpningsåtgärder för både omikron- och deltavarianten.

– Omikron är ett okänt hot, men vi har redan ett annat stort och känt hot, deltavarianten och samma åtgärder biter på dem båda, inte minst en hög vaccinationstäckning.