Producenterna har inte märkt prissänkningen

VÄXTHUS. Robert Jordas har inte påverkats av S-kedjans beslut. Till vänster arbetstagaren Ibra. Bild: Kristoffer Åberg

Det verkar som om de lokala producenterna inte påverkas nämnvärt av kedjans senaste drag. På annat håll, och bland de större företagen, har det ändå väckt ont blod.

Bland annat skriver Yle att vissa österbottniska producenter blivit kontaktade av inköpare som krävt prissänkningar. Nyheten kom efter att S-kedjan meddelade att man sänker priset på 900 produkter, däribland många grönsaker. Bland annat ska inhemska tomater bli 21 procent billigare, medan inhemsk gurka blir hela 41 procent billigare.

Kedjan har ändå uppgett att prissänkningen inte ska påverka odlarna.

Påverkar inte

I södra Finland verkar kedjans beslut inte ha lett till motsvarande problem mellan inköpare och producenter. Till exempel säger Robert Jordas, som äger växthuset Robbes lilla trädgård i Lappträsk, att det i första hand verkar drabba tomat- och gurkodlare, vars stora volymer produceras i Österbotten. Jordas producerar å sin sida sallader och örter.

– Vi har därför varit lite utanför den diskussionen. Men vi följer med läget, man får vara vaksam med prisdiskussioner, säger Jordas.

Han påpekar att det förvisso är bra om kunderna får billigare grönsaker, men att diskussionen går in på fel spår om man bara talar pris. Han förespråkar i stället en långsiktig verksamhet med fokus på kvalitet.

– Om man skär ner på producenternas priser så blir det svårt att få lönsamhet i verksamheten. Det inverkar fort.

För egen del har Jordas ett sortiment som inte direkt påverkas av förändringarna. Han följer också med de stora kedjornas prissättning och vinstmarginaler och säger att det står klart att vissa kan sälja billigare än andra.

– Det är intressant att följa med. Allt från organisationsstruktur till inköpsmetoder och servicenivå spelar en roll.

Potatis som förut

Inte heller på Borgå potatis har man behövt reagera på S-kedjans beslut. Som partihandel sitter bolaget i rollen som inköpare, men försäljningsansvariga Roger Nyqvist säger att inget ännu lett till att de skulle ändra på några strategier.

– Jag har noterat diskussionen helt som privatperson och vi har diskuterat saken vid kaffebordet på jobbet. Men i övrigt har saken inte inverkat.

Också han har bilden av att det är ett problem som främst drabbat österbottniska tomat- och gurkodlare.

– Det verkar inte påverka i södra Finland. Vintertid är det lokala utbudet av gurkor och tomater väldigt litet. Vi har inte ens någon vi kunde köpa av. De stora volymerna kommer från Österbotten.

Kan vara bra

Vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s Nylandsavdelning säger verksamhetsledare Bjarne Westerlund likaså att man inte stött på samma sak som i Österbotten.

– Vi har inga direkta uppgifter vare sig åt ena eller åt andra hållet. Jag har alltså inga uppgifter om krav på prissänkningar, eller bekräftelse på att sådana inte skulle ha skett, säger Westerlund.

Däremot verkar det som om de stora producenterna blivit utsatta för påtryckningar.

– I diskussioner med den förädlande industrin har man nog låtit förstå att bolagen blivit utsatt för kraftiga påtryckningar från uppköparnas sida.

Trots att odlarna inte påverkats nämnvärt i det här skedet tror Westerlund att prissänkningen kan spela en roll på sikt: eftersom konkurrenterna sannolikt tvingas svara på S-gruppens prissänkning kan det bli tryck på producenterna att sänka sina priser. Redan i nuläget lever priserna en hel del.

– Men om det faktiskt stämmer att S-gruppen tar sänkningen från sina marginaler behöver det inte vara en dålig sak för producenterna. Lägre butikspriser på till exempel inhemska grönsaker kan leda till ökad efterfrågan, och det är en bra sak.

Reko spelar in

Samtidigt börjar Reko-ringarna bli allt vanligare och erbjuder en möjlighet för producenterna att sälja sina varor utan mellanhänder. Thomas Antas - jordbrukare, översättare och fullmäktigeledamot i Lappträsk - säger att Reko så småningom börjar bli realistiska alternativ för många producenter när de stora kedjorna inte erbjuder skäliga priser.

– För vissa börjar en stor del av försäljningen komma därifrån. För andra fungerar det mera som marknadsföring. Volymerna är sällan stora.

En av de som ser Reko-ringarna som klar marknadsföring är Robert Jordas. Det betyder inte att de skulle vara mindre viktiga för det.

– Dels vill vissa kunder köpa direkt av odlaren, dels är det viktigt för oss att komma i kontakt med konsumenten. Det ger oss också en chans att testa nya sorter. Reko-ringarna är viktiga för oss.