Privata förskolor fick lov i Sibbo

Privata förskolor fick lov i Sibbo. Arkivbild. Bild: Mostphotos

Bildningsutskottet har nu fattat beslut om vilka privata serviceproducenter som får ordna förskoleundervisning läsåret 2019-2020. På svenskt håll är läget oförändrat förutom att undervisningen i Box härefter ordnas i skolan.

– Det är den privata serviceproducenten som beslutat avstå från förskolan i Box, förklarar dagvårdschef Mervi Keski-Oja.

De serviceproducenter som fått tillstånd är Poco som ordnar både finskspråkig och svenskspråkig förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik, Lehmuslinna, som verkar på finska samt

Nickby barnträdgård som har svenska som undervisningsspråk.

För att få lov krävs bland annat en tillräckligt stor barngrupp. Minimimängden är sju barn, fem räcker till om förskoleundervisning ordnats året innan.

Mer läsning