Privat och allmänt skakar hand i Kerko

MINNESMÄRKE FÖR ARBETET. Heikki Lampinen står framför det minnesmärke som fadern J.E. Lampinen lät uppföra på sina ägor på 1940-talet. Skulptören Kalervo Kallio har gjort reliefen.Bild: Kristoffer Åberg

Kerkobon Heikki Lampinen är van vid att kommunen eller någon annan knackar på dörren i förhandlingssyfte. Han uppskattar att cirka 3 kilometer rör redan grävts ned i hans marker. Nu är det igen aktuellt med nya rör och gator. Tidigast i höst blir byn en stor byggplats.