Prisade biblioteket Odes arkitekter planerar torget i Borgå – samma grundtanke gäller för båda

TILL BORGÅ. ALA:s ägare kommer att planera torget tillsammans, även om Samuli Woolston (t.h.) leder arbetet. På bilden från vänster Antti Nousjoki och Juho Grönholm. Bild: Antti Mannermaa

Centrumbiblioteket Ode (Oodi) i Helsingfors höjs till skyarna både här hemma och utomlands. Samma arkitektbyrå, det vill säga ALA Arkitekter, tar nu itu med torget i Borgå. Samuli Woolston leder projektet och säger att Odes grundtanke, något för alla, gäller också här.

Stadsplaneringschef Dan Mollgren har lagt in en stor växel för att lösa flera evighetsproblem i centrum. Experter anlitas för att utreda västra infarten till staden och Nimbus/Citymarketkvarteret. Tor...