Preventivrådgivningen på ny adress från och med måndag

NY PLATS. Preventivrådgivningen flyttar ut från rådgivningshuset vid Fredsgatan och inleder verksamheten i nya lokaler i vårdcentralen i Näse på måndag. Bild: Kristoffer Åberg

Preventivrådgivningen i Borgå öppnar på måndag i nya lokaler på nedersta våningen i vårdcentralen i Näse.

Flytten går från Fredsgatans rådgivningshus i centrum där all verksamhet ska stänga ner inom en snar framtid. Personalen som jobbar i huset har redan en längre tid klagat på inomhusluften men stadens lokalitetsavdelning har gått bet på att hitta orsaken till problemen. När huset, byggt 1991, är utrymt kommer det att undersökas grundligt.

För tillfället fungerar även centrumområdets barn- och mödrarådgivning i huset men även den verksamheten omlokaliseras. I stället placeras tjänsterna i anslutning till stadens social- och familjetjänster intill Konstfabriken där verksamheten som riktar sig till barnfamiljer samlas i ett familjecenter som grundas.

Enligt servicechef för stadens barn- och familjetjänster, Maria Andersson, pågår planeringen av de nya lokalerna vid Konstfabriken 2. Enligt henne går det troligen till senhösten innan barn- och mödrarådgivningens nya utrymmen väster om ån kan börja användas.

Preventivrådgivningens verksamhet inleds i de nya utrymmena måndagen den 18 juni. Rådgivningen i Näse är öppen är måndag-torsdag kl. 8–16 och fredagar kl. 8–14.15. Preventivrådgivning får man även tisdagar i Gammelbacka rådgivning på adressen Slingervägen 3. ÖN