Prat om luftproblem i Nickby hjärta

LUFT. Tjänstemännen uppger att man inte vet om några problem med inomhusluften, men man kollar ändå ryktena. Bild: Erika Lindström

På tjänstemannasidan tillbakavisar man ryktena om inomhusluftproblem i Nickby hjärta. Uppgifterna kom som en överraskning, men man tillägger att saken ändå reds ut.

Den nya skolbyggnaden Nickby hjärta ska enligt envisa rykten ha problem med inomhusluften. Östnyland har fått uppgifter om att några lärare och elever fått symtom, och att det letas efter alternativa utrymmen för vissa elever.

Enligt andra uppgifter ska det inte handla om mögel, utan snarare problem med att skolan öppnades för fort efter att den blev färdig och att man därför inte hann ventilera lokalerna tillräckligt.

Personalen på Nickby hjärta vill inte kommentera inomhusluften, och hänvisar till bildningsdirektör Kurt Torsell.

Mejl till kommunen

Kurt Torsell säger att skolan enligt hans vetskap inte har problem, men att han fått en del mejl om saken under veckan. De kontakter han fått har lett till ett beslut att reda ut uppgifterna.

– Jag känner inte till att vi har inomhusluftproblem. Ryktena tog såväl mig som tekniska direktören Ilari Myllyvirta på sängen. Men den här veckan har jag fått indikationer på att vi måste kolla vad det är fråga om.

Torsell uppger att han inte kan säga något om huruvida vissa elever tvingats flytta till alternativa utrymmen eftersom det kan avslöja något om enskilda elevers sjukdomshistoria.

– Men på grund av indikationerna har vi bestämt oss för att kolla med skolhälsovården om det är fråga om enskilda fall och om man kan härleda det till skolan eller något annat.

Tekniska direktören Ilari Myllyvirta tillägger att man inte gör några tekniska undersökningar utöver de normala tester som görs, bland annat på ventilationens automationssystem.

– Det är något man gör i en ny byggnad, särskilt inför slutgranskningen. Meningen är att se att all data i automationssystemet stämmer.

För fort?

Huruvida man flyttat in för fort är också en svår fråga, anser Myllyvirta.

– Du som journalist vet att det finns åsikter i världen. Människor har sju miljarder åsikter om allt. Och vad är för fort? Skolan blev färdig i juni, möblerna kom stegvis under juli och augusti.

Myllyvirta tillägger att ventilationssystemet kördes på full effekt när möblerna plockades in för att få bort eventuella partiklar som kunde ha följt med. Han är inte medveten om några som helst problem.

– Det är helt säkert att några elever får symtom. Enligt hälsovårdsmyndigheter får 1 till 2 procent av eleverna symtom också i en frisk skola, till och med allvarliga symtom. I en sjuk skola är siffran avsevärt högre.

Mer läsning