Prakticums beslut väcker förvåning

PRAKTIKUMLEDARE. Prakticums rektor och vd Harriet Ahlnäs och styrelseordförande Stefan Mutanen, här i Pomohuset, som inte ska bli huvudskalleplats för nya Borgå-Prakticum. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Styrelsen för Svenska Framtidsskolan har formulerat sitt avtal med Inveon så att man i Östnyland höjer på ögonbrynen.

På onsdagen före påsk samlades Svenska Framtidsskolans styrelse för att dra upp riktlinjerna för hur samgången med Inveon ska se ut.

– Det verkar finnas många frågetecken i styrelsens beslut, konstaterar Jaakko Jalonen, styrelseordförande för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon. Det här stämmer till exempel inte med föravtalet.

I det utkast som Prakticumstyrelsen ger vidare till en jurist att formulera står bland annat att Prakticum övertar Inveons utbildningstillstånd från 1.1.2019, anordnartillstånd ansöks om i juni 2018 och Prakticum förbinder sig att slutföra den redan påbörjade utbildningen.

– Vad betyder det här, frågan Jalonen. Vad händer sedan när den redan påbörjade utbildningen är slutförd? Här står till exempel ingenting om vilka utbildningslinjer de ska satsa på i framtiden.

Inget motförslag

För undervisningen nödvändig maskinpark och inventarier överförs avgiftsfritt (eftersom införskaffade med statsmedel) till Prakticum.

Prakticum tar över behövlig undervisningspersonal som gamla arbetstagare.

– Hur många är behövlig undervisningspersonal, undrar Jalonen.

– Här står ingenting heller om ägarandelar, till exempel.

Utrymmesfrågan löses som en fristående fråga. Utrymmen söks centralt i Borgå.

Samkommunens fastigheter förblir i samkommunens ägo.

Den finska samkommunen för yrkesutbildning, IUKKY, har erbjudit Prakticum sin fastighet i Estbacka, Edupoli.

Här konstaterar styrelsen att Inget motförslag görs till Edupoli gällande utrymmena i Estbacka eftersom huskomplexets läge inte är tillräckligt central för en attraktiv studiemiljö. Dessutom är utrymmena för stora och alltför dyra.

– Det var ju just det man skulle ge ett motförslag om, hur många kvadratmeter Prakticum är beredda att hyra och till vilken pris, säger Jalonen.

Han är nu beredd att ta en aktiv roll och försöka få i gång en dialog med Prakticums styrelse.

– Vi har styrelsemöte vid Inveon på torsdag och då ska vi komma med ett förslag om hur vi kan gå vidare. Vi vill att underhandlingarna ska fortsätta.

Dolda alternativ

– I och för sig är det synd att Prakticums styrelse kom fram till att de inte ens vill förhandla om en del av Edupoli, säger Johan Söderberg som är styrelseordförande för IUKKY.

– Men om Prakticum har bättre alternativ så lycka till bara.

Vilka alternativ som finns är det svårt att få klara besked om.

Prakticums rektor och verkställande direktör Harriet Ahlnäs meddelar efter styrelsemötet att hon i detta skede tyvärr inte har några svar att ge.

– Detta är en fullständigt ny situation.

Tror på framtiden

Mikael Kulju är huvudförtroendeman för personalen vid Inveon. Han tror på en väg ut ur dilemmat.

– Jag tror att de berörda kommer att fortsätta förhandla om alternativet Edupoli. Personalen anser att det är det enda förnuftiga alternativet, vi tror på Edupoli.

– Det allra bästa hade varit ett eget nybygge på Styrmansvägen, men det är omöjligt.

Edupoli kan bli inflyttningsklart med ganska kort varsel, också om man måste räkna med en del ombyggnadsarbeten.

– Ett eventuellt nybygge skulle dra långt ut på tiden, i den bästa av världar minst två år, säger Kulju.

Han ser med tillförsikt på framtiden och tror att förnuftet segrar.

– Vi kan ändå konstatera att det här bollandet fram och tillbaka har blivit normalläge för personalen. Man kan säga att vi har anpassat oss till att inte veta något alls om framtiden.

Mer läsning