Prakticum vill köpa Pomohuset

YRKESUTBILDNING.Bild:

Enligt styrelsebeslut från måndagskvällen vill Framtidsskolan satsa på yrkesutbildning på svenska på två platser i Borgå, i Amistos hallar i Harabacka och i Pomohuset vid Alexandersgatan. Frisör- och kockutbildning kan ges i Borgå också i fortsättningen.