Nu är det klart: Prakticum tar över Inveons utbildningar

FÖRÄNDRING. Prakticum tar över Inveons yrkesundervisning om ett drygt år. Det är bestämt, även om man ännu filar på de praktiska detaljerna. Bild: Kristoffer Åberg

Den som börjar studera vid Inveon nästa höst kommer att få sitt avgångsbetyg från Prakticum. Nu är det klart att yrkesinstituten Prakticum och Inveon går ihop. Den nya sammansättningen inleder verksamheten i början av 2020.

Det som har varit en lång process har nu kommit till beslut. På måndagskvällen sade stadsstyrelsen i Borgå ja till Prakticums utkast till avtal om att ta över Inveons utbildningsverksamhet med rösterna 9–4. Samkommunstyrelsen för yrkesinstitutet Inveon sade ja till avtalsutkastet i tisdags.

Både ordförande för samkommunsstyrelsen Jaakko Jalonen och Inveons rektor Gunilla Träskelin är lättade över att stötandet och blötandet nu är över. Nu gäller att fokusera på att få detaljerna på plats.

– Det har tagit tid, lite över tio år om man räknar med hela härvan. Det här är ett bra resultat om än inte det bästa möjliga, kommenterar Jaakko Jalonen.

Inte bästa möjliga resultat eftersom alla detaljer i avtalet trots idoga försök inte är klara.

– Det gäller vissa praktiska saker som hur man ryms i de nya utrymmena och var bygghallen ska ligga. Det är också oklart var vissa linjer ordnas, säger han.

Närmast gäller det linjen för att bli fordonsmekaniker. Ett alternativ är att studerandena går ett år i Prakticum i Borgå och sedan studerar den resterande studietiden i Helsingfors. Frisörlinjen vid Inveon läggs som enda linje ner.

Stor förändring

Sammangången ska genomföras i rask takt så att den nya utbildningsanordnaren inleder verksamheten i Edupolis nuvarande utrymmen på Yrkesvägen i Estbacka den första januari 2020, om ett drygt år.

– Vi måste snabbt få svar på de praktiska frågorna, säger Jalonen som nu hoppas att tjänstemännen vid de båda skolorna förhandlar så att man kan ha svaren redan i januari.

Det har tagit tid, lite över tio år om man räknar med hela härvan. Det här är ett bra resultat om än inte det bästa möjliga

En av de stora frågorna under diskussionerna har varit försäljning av fastigheten i Haiko och överföring av personalen till Borgå stads tjänst. Borgå stad kommer att köpa Inveons fastigheter i Haiko för en miljon euro. Då räknar man med att kostnaderna för att riva de befintliga byggnaderna går på ungefär lika mycket. Tanken är att sedan detaljplanera det nuvarande skolområdet.

Den andra stora frågan, om personalen, har nu fått en lycklig lösning. Alla i personalen i Inveon kommer att ha jobb också efter att Prakticum tagit över tyglarna.

– Att trygga arbetsplatserna har varit en av de viktigaste frågorna. En del kommer att flytta över till Prakticum och en del till Borgå stad, säger Jaakko Jalonen.

Vad som ska hända med yrkesutbildningen i östra Nyland har varit på tapeten i många år, sedan 2016 på allvar. Från och med nästa åt går Point College och Edupoli ihop till den nya skolan Careeria.

Först var det meningen att Prakticum skulle ta över utbildningen 1.1 2018, sedan 1.1 2019 och nu är beslutet klart – det blir 1.1. 2020.

Finns möjligheter

Inveon rektor Gunilla Träskelin är lättad över att nu ha ett beslut att utgå ifrån.

– Det känns nog ganska skönt för alla inblandade. Vi är lättade över att det finns ett beslut. Det har inte varit så lätt alla gånger. Det var lite trögt i början och först i våras började det hända i snabb takt. Nu får vi börja jobba för att få alla detaljer på plats, säger hon.

– Våra lärare ska in i rullorna i Prakticum. Det här är en enorm förändring. Många har jobbat länge här.

Yrkesutbildning …på svenska

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen AB äger Prakticum.

Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland äger Inveon.

Den 1.1 2020 tar Prakticum över Inveons utbildningsverksamhet.

Och det finns mycket att göra. Flytten från Haiko för med sig många saker att tänka på. Bland annat kommer det inte att finnas ett internatboende längre efter flytten.

– Det är en sak att fundera på, hur vi kan stöda boendet för de elever som har längre väg.

Trots utmaningarna ser Träskelin nya möjligheter i och med förändringen.

– Det blir nya utrymmen, ny konstellation och kanske möjligheter att förverkliga sådant som vi inte kunnat i en så här liten enhet som vi är nu, säger hon.

Mer läsning