Poststrejken avblåst – medlingsbudet godkändes av bägge parter

AVTAL. Medlingsbudet i tvisten om de kollektivavtal som ska tillämpas för Postens anställda godkändes på onsdagsmorgonen. Nu är poststrejken över. Bild: Kristoffer Åberg

Arbetsmarknadsparternas styrelser har godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud i tvisten om de kollektivavtal som ska tillämpas för Postens anställda.

Post- och logistikunionen PAU och Servicebranschens arbetsgivarförbund Palta har förankrat medlingsbudet hos sina styrelser och godkänt den kompromiss som manglades fram efter elva timmars förhandlingar på tisdagen. Parterna meddelade om sina beslut till riksförlikningsman Vuokko Piekkala på onsdagen.

I avtalsutkastet ingår även ett konkret förslag på hur avtalsvillkoren ska preciseras för de 700 paketsorterare som har vållat huvudbry för parterna i konflikten. En central del i kompromissen är att de 700 paketsorterarna flyttas över från Posti Palvelut till ett kollektivavtal som underlyder Palta, vilket innebär att Industrifacket och Medieförbundet inte längre är parter i målet.

– Innehållet i kollektivavtalet motsvarar till stora delar PAU:s kollektivavtal, men avtalsperioden är längre och sträcker sig till januari 2022, säger Paltas vd Tuomas Aarto.

Innehållet i kollektivavtalet motsvarar till stora delar PAU:s kollektivavtal.

Enligt Palta möjliggör det nya kollektivavtalet en större flexibilitet för planeringen av arbetsskift. Fyra lönetillägg uteblir och bestämmelserna om konkurrenskraftsavtalet kvarstår i det nya kollektivavtalet, uppger Paltas vd Tuomas Aarto.

– Frågan om konkurrenskraftsavtalet är en större fråga som ska avgöras av de stora fackförbunden. För oss var det viktigast att lönerna för Postens anställda inte sänks. Det är viktigt att minnas att de är låglönearbetare också efter denna uppgörelse, säger Post- och logistikunionens ordförande Heidi Nieminen.

För oss var det viktigast att lönerna för Postens anställda inte sänks.

Alla strejker upphör

Dagens uppgörelse innebär att alla strejker och sympatistrejker som anknyter till tvisten kring Postens kollektivavtal nu blir avblåsta och att till exempel kollektivtrafiken och sjöfarten kan återuppta sin verksamhet.

– Jag utgår från att alla strejker nu upphör och att Postens anställda återvänder till jobbet. I praktiken kommer de att återvända till nästa arbetsskift som varje enskild arbetstagare har i sitt schema. Det har varit tuffa två veckor för alla som har strejkat och jag hoppas att det går att återställa arbetsfreden efter det här, säger hon.

RÄTTVIST. För postens anställda var det viktigast att lönerna inte sänks. – Det är viktigt att minnas att de är låglönearbetare också efter denna uppgörelse, säger Post- och logistikunionens ordförande Heidi Nieminen. Bild: Kristoffer Åberg

Palta var märkbart irriterad över den statliga och politiska inblandningen i konflikten.

– Den politiska diskussionen har försvårat förhandlingarna. Det är viktigt att vi som har som uppgift att förhandla får göra det ostört. Jag har svårt att se mervärdet i det medlingsbud som de externa utredarna lade fram under helgen, säger Aarto.

Post- och logistikunionen är av diametralt motsatt åsikt.

– Det är helt naturligt att staten i egenskap av ägare ingriper i förhandlingarna. Jag tycker vi framför allt ska kritisera oss själva för att vi som förhandlare inte lyckades nå en lösning inom en rimlig tid i konflikten som började redan i september, säger Heidi Nieminen.