Posten vägrar inrätta ombudspost i Hindhår

Hindhår byaförening ger sig inte. Ett nytt brev med krav på ombudspost har skickats till posten.

Byaföreningen i Hindhår har samlat namn för att få tillbaka sin ombudspost i bybutiken och fick redan ett svar där Kari Niukkanen, servicechef för södra Finland och huvudstadsregionen, svarade att förhandlingarna med handelsmannen ännu är oavslutade.

I ett nytt brev till Niukkanen förundrar sig byaföreningen över att förhandlingarna tydligen enbart gäller en paketautomat.

– Vi kräver en ombudspost till Hindhår, skriver byaföreningen.

Vid en direkt förfrågan säger Kari Niukkanen att han inte böjer sig för Hindhår byaförenings argument.

– Vi har ett beslut om att Hindhår inte kan få en ombudspost, men nog paketservice. Man ska aldrig säga aldrig, men jag har svårt att tro att det beslutet kan omprövas.

Enligt Niukkanen finns det inga absoluta gränsvärden som en by eller ett område måste uppnå för att bli placeringsort för en ombudspost.

– Det måste ändå vara en knutpunkt för service, och det är Hindhår inte. Dessutom måste det finnas tillräckliga postvolymer och marknadsekonomiska skäl för att inrätta en ny ombudspost, de uppfylls inte heller i Hindhår.

I dag finns det i Borgå ombudspost i Citymarket i centrum och dessutom i Vårberga, i Gammelbacka och i Kerko.

– Det här är en lämplig mängd för en stad av Borgås storlek, säger Niukkanen. Dessutom finns det fler paketautomater, och vi är beredda att installera en sådan också i Hindhår.