Positiv utveckling för Mörskom Sparbank

NÖJDA. VD:n för Mörskom Sparbank Jari Oivo (i mitten), vd:n för Sb-Hem Peter Kristjankroon (t.v.) och fastighetsmäklare Jukka Karppinen kan känna sig tillfreds över året som gick. Bild: Oskar Skogberg

Med växande kapitalanskaffning, större utlåning och rörelsevinst samt fler kunder kan vd:n för Mörskom Sparbank Jari Oivo vara nöjd med sina första sju månader vid rodret för banken.

De positiva siffrorna var många när Mörskom Sparbank redogjorde för sitt fjolårsresultat på kontoret i Borgå på tisdagen.

Vd Jari Oivo, som tillträdde på posten i juni, kunde bland annat berätta att kreditgivningen steg till 142,3 miljoner euro från 132 miljoner året innan och kapitalanskaffningen ökade från 124,4 miljoner till 141,5 miljoner. Bankens rörelsevinst steg med drygt 200 000 euro till 779 000 euro och man lyckades också få 723 nya kunder under fjolåret. Det ökade kreditbeståndet kan till stora delar förklaras just med att kunder flyttat över till Mörskom Sparbank från konkurrenterna.

– Till exempel i Orimattila och Mäntsälä har konkurrenterna stängt kontor, så många av deras kunder har kommit till oss. Jag har också hört om enskilda fall där kunder i skriande behov av lån fått höra att kötiden hos deras bank varit ett par månader lång och i stället sökt sig till oss där vi har tid direkt, säger Oivo.

Här finns alla möjliga och omöjliga banker.

Bankernas kassatjänster har varit på tapeten den senaste tiden och Oivo är nöjd over Mörskom Sparbanks linje om att erbjuda dessa tjänster under kontorens hela öppettid.

– En del konkurrenter erbjuder kassatjänster bara en viss tid på dagen och vissa kontor har helt slutat att handskas med kontanter. Men det är absolut inte bara äldre tanter och farbröder som använder kassatjänsterna utan många mindre företag har också behov av dem.

Om konkurrensen blivit mindre på vissa verksamhetsorter så är den enligt Oivi stenhård i Borgå.

– Här finns alla möjliga och omöjliga banker, säger han.

Isa Blomqvist som är direktör på bankens Borgåkontor säger att utvecklingen där ändå följt trenderna inom hela Mörskom Sparbank, men att man inte vill specificera resultatet för enskilda kontor.

Oivo säger att fjolåret också var framgångsrikt för hela Sparbanksgruppen som inledde sin verksamhet i början av 2015. Genom att gruppens centralbank beviljades kreditvärdering av bland andra Standard & Poors fick gruppen tillgång till den internationella kapitalmarknaden vilket enligt Oivo tryggar bankernas finansieringsmöjligheter.

Nya bostäder behövs

Peter Kristjankroon, som är vd för Sb-Hems fastighetsmäklartjänst i Borgå och Kervo, säger att han ofta får frågan om hur handeln går, och om man jämför med år 2014 kan han svara att fjorlåret gick bra.

– Största delen av affärerna görs i städernas centrumområden, för både höghus- och radhusbostädernas del såg vi i fjol en ökning på kring tolv procent. Oivo konstaterade att kreditgivningen ökat och det syns också hos oss.

Det är viktigt att börja sälja sin gamla bostad i tid, beroende på läge och skick kan gamla enfamiljshus ta en rätt så lång tid att sälja.

Kristjankroon skulle gärna se att produktionen av nya bostäder skulle öka, annars riskerar priserna på gamla bostäder att skena i väg.

– Kvadratpriser på ettor har varit så högt som 3 000 euro för gamla bostäder och jag räknar med att priset kommer att stiga kraftigt så länge det inte byggs tillräckligt med nya. Det skulle behövas en märkbar ökning i bostadsproduktionen för att hålla priserna på gamla bostäder på en skälig nivå.

En pågående trend är att äldre människor säljer sina enfamiljshus i periferin och flyttar till bostäder närmare centrum. För dem har Kristjankroon ett par viktiga råd.

– Det är viktigt att börja sälja sin gamla bostad i tid, beroende på läge och skick kan gamla enfamiljshus ta en rätt så lång tid att sälja. En annan viktig sak är att sätta priset rätt och där lönar det sig att lyssna på våra bostadsmäklare. Ett gammalt hus är inte värt lika mycket som ett nytt. Men tyvärr har människorna ibland för stora förväntningar, och för en del kan det vara en stor besvikelse att pengarna från ett enfamiljshus kanske inte räcker till en centralt belägen tvåa eller trea.