Posintra söker ny vd när nuvarande går i pension

Styrelsen för östra Nylands utvecklingsbolag Posintra har inlett rekryteringen efter en ny verkställande direktör. Bolagets mångåriga vd Ulla Poppius har för avsikt att avgå med pension under hösten.

– Vi letar efter en person med bred kompetens. För att lyckas i arbetet behövs erfarenhet av både företagsledning och samhällsutveckling. Eftersom bolagets största ägare är regionens kommuner så behövs förståelse och erfarenhet av näringspolitik för att lyckas i arbetet, säger styrelsens ordförande Mats Nyman i ett pressmeddelande.

Utvecklingsbolagets uppgift är att stöda och inspirera regionens små- och medelstora företag att växa och därigenom skapa fler arbetsplatser och mer välfärd i regionen.

– Därför hoppas vi hitta en person som kan inspirera och stötta bolagets personal, samarbetspartner och regionens kommuner till ny tillväxt.

Jobbet utannonseras den här veckan.

– Vår förhoppning är att den nya chefen inleder sitt jobb i början av hösten så att personen hinner jobba några månader parallellt med sittande vd:n.

Mer läsning