Poppelinvånare känner osäkerhet inför framtiden

SÖRJER. Avara Hasham Mohammed är orolig inför flytten som han gör tillsammans med sin fru och deras lilla baby. Bild: Kristoffer Åberg

En del familjer kommer att kunna stanna i Borgå, Borgåbor ställer upp med heminkvartering.

Två bussar och en lastbil för bagage och lösöre väntade utanför Poppel på måndag förmiddag. De flesta av Poppelinvånarna flyttas till Pyttis.

– Ett mycket dåligt beslut, jag har sörjt mycket.

Avara Hasham Mohammed, kurd från Karkuk, är ledsen över beslutet att invånarna i Poppel måste flytta till en mottagningsenhet i Pyttis.

Hans lilla familj består av fru och en baby på tre månader. Det är nio månader sedan de nådde Borgå på sin färd genom nio länder. Babyn är född på Borgå BB.

– Vi kom till Finland för att vi hörde att det här är ett land som inte skickar tillbaka flyktingar till sina hemländer.

– Vi har hunnit fästa oss vid Borgå, här har vi trivts och vi har fått uppfattningen att Borgåborna också har trivts med oss. Nu ska vi till Pyttis där vi kommer att få det mycket sämre.

Kazai är också kurd. Hon och hennes fyra barn kom till Finland för nästan ett år sedan. Hon är rädd för det nya livet på mottagningsenheten i Pyttis.

Jag vet inget om hur det är i Pyttis, bara att mottagningsenheten ligger ute på landet och att det är 16 kilometer till närmaste affär, och långt att gå innan man kommer till en busshållplats.

Väntar och ser

Hiba Kadim tar de nya vändningarna i sin tillvaro som flykting med en klackspark.

– Jag vet inget om hur det är i Pyttis, bara att mottagningsenheten ligger ute på landet och att det är 16 kilometer till närmaste affär, och långt att gå innan man kommer till en busshållplats. Vi får bara vänta och se hur vi anpassar oss där.

Hiba har flytt från Irak tillsammans med sin man och deras tre små döttrar, den äldsta är sex år och den yngsta ett och ett halvt år.

– Jag är inte rädd för att flytta. Jag känner mig trygg i Finland, här lever vi under statsmaktens beskydd.

Hibas familj vet ingenting om sin framtid. De anlände till Finland för ett år och två månader sedan och både Hiba och hennes man har intervjuats för uppehållstillstånd, med ett halvt års mellanrum.

– Min man intervjuades så sent som för en månad sedan. Nu får vi bara vänta.

– Av alla dem som vi har träffat här på Poppel och som redan har fått besked har ungefär hälften fått uppehållstillstånd medan den andra hälften har fått negativa besked.

Mycket jobb

Speciellt frivilligarbetarna har inför tömningen av Poppel engagerat sig i att hitta bostäder och heminkvartering för de flyktingar som inte vill lämna Borgå. En del har redan fått positiva besked, de får uppehållstillstånd, men väntar ännu på en bostad.

– Vi har haft fullt upp med att hitta både bostäder och privatpersoner som kan tänka sig att inkvartera flyktingar, säger Tapio Toivonen.

– Det ser nu ut som det är speciellt flyktingar med arabiska som modersmål och med goda kunskaper i engelska som har haft det lättast att hitta heminkvartering. En del väntar på besked om uppehållstillstånd, andra väntar på att deras besvär ska behandlas av förvaltningsdomstolen.

Toivonen konstaterar att mycket blev annorlunda än man trodde när de första familjerna anlände till Poppel för ungefär ett år sedan.

– Då trodde vi att alla skulle ha fått sina besked senast i februari i år.

Tog initiativet

Vi har talat med en av de familjer i Borgå som har bestämt sig för att öppna sitt hem för en irakisk familj som inte vill flytta till Pyttis från Poppel.

– Initiativet kom från oss, vi frågade om de vill komma och bo hos oss, berättar mamman i Borgåfamiljen. Vi är fyra personer som bor i ett egnahemshus på 170 kvadratmeter, det känns som om vi kan dela med oss. Dessutom går det lätt av dela av vardagsrummet från resten av huset.

– Det känns rätt att göra så här och att hjälpa dem som behöver hjälp.

Familjerna har känt varandra sedan februari.

– Av en händelse hörde jag att de inte vill flytta till Pyttis och då erbjöd jag dem heminkvartering hos oss. Först funderade jag hur ska jag klara det om de får negativt besked på sin uppehållsansökan. Sedan tänkte jag att det ju mycket värre för dem.

Den irakiska familjen har två små barn.

TOMMA GUNGOR. Snart leker inga barn mer utanför Poppel. Bild: Kristoffer Åberg

Barnen förstår

– Först tyckte mitt eget äldre barn att det inte är någon bra idé att erbjuda dem plats i vårt hem. Sedan har vi diskuterat igenom situationen närmare, om hur våra migrationsmyndigheter drar sina riktlinjer, om hur det skulle kännas om vi själva var på flykt. Barnen förstår nu vad det handlar om och är helt med på noterna.

– Det är roligt att märka hur vänner och bekanta reagerar. Jag får titt som tätt samtal med erbjudande om madrasser och andra förnödenheter, en annan finsk familj har erbjudit sig att ställa upp som avlastare när det behövs. Det finns en stark samhörighet mellan alla oss som har deltagit i frivilligarbetet på Poppel.

Den irakiska familjen kommer att flytta in på tisdag.

– Vi har träffats här och visat runt och kommit överens om praktiska detaljer. På tisdag flyttar de på riktigt.

– Byråkratin har hittills fungerat smidigt. En av Poppels anställda har besökt vårt hem för en kontroll, vi har båda, både vi och de som flyttar in undertecknat ett enda papper och nu borde allt vara klart.

Fler indragningar

Migrationsverket meddelade på måndagen om att man säger upp ännu fler avtal med flyktingförläggningar före slutet av april 2017, bland annat avtalet med FRK om 265 platser i Raseborg, i Mjölbolsta. Inkvarteringsplatserna minskar med cirka 1 800 stycken.

För närvarande finns det ungefär 20 700 inkvarteringsplatser på förläggningarna. Antalet platser kommer att minska redan under hösten och våren med omkring 9 000 platser.

Minna McLean, biträdande chef för FRK:s asylboenden i Borgå, säger på eftermiddagen att flytten har gått som planerat. Hon åker själv med bil till Pyttis för att vara med när invånarna från Poppel tar sin nya rum i besittning.

LASTBIL. Personliga tillbehör men också till exempel alla cyklar som har samlats in för de boende på Poppel transporteras nu till Pyttis. Bild: Kristoffer Åberg

Mer läsning