Pop och jazz är populär syssla

GRUPP. Musikinstituets pop- och jazzavdelning visar upp sig hela veckan lång (vecka 48). Intresserade kan bland annat bekanta sig med bandundervisningen. Bild: Mia Koponen

Pop- och jazzundervisningen lockar allt fler unga. Det har man märkt på Borgånejdens musikinstitut där man just nu har 150 musikelever som studerar pop och jazz.

Borgånejdens musikinstitut är själva verket ett undantag på riksnivå. Det är nämligen ingen självklarhet att musikinstitut erbjuder pop- och jazzundervisning vid sidan av den klassiska musikutbildningen. Musikinstitutet har en lång tradition av undervisning inom de mer populärmusikaliska genrerna, och många tidigare elever har inte bara studerat vidare inom musiken, en del har också blivit yrkesmusiker.

Maire Aakko, biträdande rektor Borgånejdens musikinstitut, upplever populärmusiken som en värdefull del av undervisningen. De flesta pop- och jazzeleverna musicerar i Borgå men också i Sibbo, Lovisa och Mänstälä kan studera populärmusik. Aktiastiftelsen i Sibbo beviljade nyligen ett understöd för att utveckla pop- och jazzundervisningen och det öppnar upp för fler möjligheter.

Nästa vecka (vecka 48) satsar musikinstitutet på att göra pop- och jazzverksamheten bekant också för allmänheten. Det gör man i form av fem konserter runtom i staden. Bland annat bjuds det på jazzig julstämning i Borgå gymnasium, på latinska rytmer och det hela kulminerar med Borgå Big Bands konsert på Grand där Finland 100 år ör temat.

Tanken med en temavecka för pop- och jazzmusik är att locka fler att haka på musikinstitutets undervisning. Som lockbeten fungerar inte enbart konserterna, intresserade kan också boka in sig för en halvtimmes "pröva på att spela eller sjunga-paket". Elever tas emot i anmälningsordning också till juniorsång (12–16 år), förberedande undervisning och bandskolan.

Mera information hittas på Borgånejdens musikinstituts webbplats på adressen www.psmo.fi.

Borgånejdens musikinstituts satsning pågår vecka 48.

Måndag 27.11 kl. 19. Pop- och jazzpianisten Eliina Mäkirantas elever uppträder på scenen i Konstfabrikens musikstudio.

Tisdag 28.11 kl. 19. Pia Lindvalls pop- och jazzsångelever sjunger på Studio 123.

Onsdag 29.11 kl. 18.30. Konserten Julsånger utan gränser på Borgå gymnasium med Pia Lindvalls, Maria Baijars-Salakkas och Tom Nymans elever på scenen.

Torsdag 30.11. Öppet hus på Studio 123. Tillfället är speciellt inriktat på skolelever från klass 4 uppåt. Kl. 16 blir det blues jam session in F, kl. 17 in B B och kl. 17.45 instrumentdemo. Kl. 18.30 intar Hot club of Porvoo scenen och kl. 19 uppträder lärarna med latinska rytmer. Längs med dagen uppträder också elevsolister och band.

Fritt inträde till alla ovannämnda evenemang.

Fredag 1.12 kl. 19. Borgå Big Band musicerar med Finland 100 tema på Kulturhuset Grand. Biljetter 20/15 euro från Grand Luckan.