Politiskt spel kring östra Borgås skolsituation

Bild: Kristoffer Åberg

Illbys byaförening Eloisa Ilola ry (Livskraftiga Illby) är besviken på diskussioner som gåtts och beslut som fattats angående östra Borgås skolor.

Stadsstyrelsens senaste förslag om att placera ett bildningscenter i Sannäs grundar sig inte på redan länge efterfrågad fakta. Beslutet innehar dess värre en stark politisk ställning. De utredningar man gjort under det senaste året ger inga särskilda grunder för att placera ett bildningscenter i Sannäs. Då man jämför olika utredningar står det fortfarande klart att det helt enkelt inte finns någon enskild siffra som entydigt kunde tala för vare sig Sannäs eller Illby. Utredningar visar att bägge byar har både för- och nackdelar. Dock finns det en väsentlig faktor som skiljer dessa byar från varandra; Illbys tillräckligt stora tomt som står klar för användning. Tomten kräver inget större grundarbete och framför allt, inga tillfälliga lösningar i omplacerandet av barnen under den tid då bildningscentret byggs. Planläggningen av Illby och de egnahemshustomter det medför samt Illbys status som serviceby stöder Illbys färdiga tomt som ett värdigt alternativ för placeringen av ett östra bildningscenter. I kostnadsjämförelsen tog man ändå inte denna tomt i beaktande.

I Helsingin Sanomat konstaterades det nyligen att Borgå har attraktiva egenskaper som man absolut bör ta vara på. Ett fritt översatt citat berättar också om den redan tidigare fastslagna strategin: "Borgå vill även värna över sin landsbygds framtid. Därför har Borgå ett särskilt program för byastrukturen. Med detta vill man säkra en utveckling av de sex byar som valts med i programmet".

Människor söker alternativa lösningar för boende i huvudstadsregionen och Borgå erbjuder en levande liten stad och landsbygd. En förutsättning för en livskraftig landsbygd är utan vidare ett fungerande servicenät, speciellt den service som riktar sig till barnfamiljer. Skola och daghem fungerar också som träffpunkt för byborna, gör det möjligt för dem att samlas också utanför skoldagar och skapar gemenskap i byn.

Även om stadsdirektörens rapport påvisar att invånarantalets utveckling inte stöder byggandet av skolor på landsbygden, bildningscenter eller bevarandet av de nuvarande skolorna, är det ändå en fråga om värdeval. Vill Borgå behålla sin landsbygd lockande, vill Borgå behandla sina invånare jämlikt och vill Borgå följa redan gjorda strategiska långtidsbeslut?

Eloisa Ilola ry kräver för både vår egen by samt byarna i vår omnejd att det i östra Borgå bevaras barnens möjlighet till den gemenskap en byskola erbjuder. Om man beslutar att bygga ett bildningscenter i öst, förutsätter vi att Illbys färdiga tomt också tas i beaktande som ett värdigt alternativ för placering av ett östra bildningscenter. Framför allt, förväntar vi oss beslut som stöder våra byars livskraft samt våra barns välmående och inte baserar sig på politiskt spel.

Jenny Hällfors

Ordförande

Eloisa Ilola ry – starkare tillsammans

Mer läsning