Politiker vill ha färdkarta för fastighetsskötseln – aftonskola väckte upprörda känslor

SIKTET FRAMÅT. Enligt Mikaela Nylander behövs nu en tydlig färdkarta för den framtida fastighetsskötseln. Fokus sätts också på uppföljning. Bild:

Borgåfullmäktige ska göra upp ett åtgärdsförslag om framtida fastighetsskötsel, en trovärdig färdkarta så att stadsstyrelsen kan fatta beslut. Det säger fullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) och tillägger att de åtgärdsförslag som stadsdirektören presenterat nog inte räcker till.

Vid fullmäktiges aftonskola i onsdags uppstod en ganska häftig debatt då Rambolls färska auditeringsrapport om fastighetsskötseln i staden diskuterades. Enligt rapporten har staden skött vissa bitar bra och andra sämre.

Nylander konstaterar att några ledamöter var väldigt upprörda över nuläget medan andra menade att det viktigaste i detta skede är att se framåt och vara noga med att allting härefter blir rätt skött.

Hon anser personligen att det viktigaste inte är att jaga skyldiga.

– Vi är ju alla skyldiga och det gäller att se framåt samtidigt som man ställer krav. Nu har staden en konsultrapport att utgå ifrån och vi bör se till att brister åtgärdas inom utsatt tidtabell. Fler auditeringar, det vill säga kvalitetsgranskningar, behövs säkert i framtiden för att kolla om det vi gjort är rätt.

Mikaela Nylander förklarar att orsaken till att stadsstyrelsen vid sitt senaste möte återremitterade auditeringsrapporten var att man ville vänta på aftonskolan och se vad fullmäktige tycker.

– Nu ska vi alltså förhandla om vad vi vill ha med i åtgärdsförslaget, det är också viktigt med uppföljning och tidtabell. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula presenterade redan ett eget åtgärdsförslag för stadsstyrelsen, men fullmäktige kommer nog att kräva lite mera än så.