Politiker vill att Borgå stöder andra stadiets studerande

DYRT. Datorer och böcker är dyra. Alla studerande i andra stadiet har inte råd med dem. Bild:

Närmare 30 fullmäktigeledamöter i Borgå med Tuuli Hirvilammi (Gröna) i spetsen föreslår att staden ska stöda andra stadiets elever med studiematerial.

I en fullmäktigemotion konstateras det att kostnaderna i andra stadiet är oskäligt stora. Gymnasieelever måste punga ut med uppskattningsvis 2 500-3 000 euro till skolböcker. Också de som går i yrkesskola behöver arbetsredskap och material och alla familjer har inte möjlighet att bekosta inköpen.

Även om e-böcker i dag användas i rätt stor utsträckning har alla ungdomar inte råd med datorer. Avgiftsfri utbildning på andra stadiet skulle vara ett viktigt steg till att trygga utbildning för alla men beslut om detta finns inte.

Ledamöterna påpekar att gymnasieeleverna i Borgå inte är jämlikt bemötta för tillfället. I Borgå gymnasium får studerandena ett 300 euros bidrag för att köpa dator, denna möjlighet finns tack vare en fond. På finskt håll existerar ett dylikt system inte.

I Askola behöver gymnasieeleverna inte köpa böcker eftersom sådana kan lånas från skolans bibliotek. Böckerna har skaffats med hjälp av testamenterade pengar.

Nu föreslås att Borgå utreder hur staden kan stå till tjänst och vilka summor det handlar om.