Politiker och tjänstemän på olika linje om bygglov i Sibbo – "Lagtolkning är sällan en svartvit fråga"

Martin Andersson säger att kommunen bör hålla på sin rätt. – NTM-centralen har inte längre besvärsrätt över kommunernas bygglov, men har fortsatt med att ge instruktioner och kritik gällande kommunens beslut. Det har dom förstås rätt till, men juridiskt sett kan dom endast påverka fall som är av nationell eller regional betydelse. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Byggnads- och miljöutskottets vice ordförande Martin Andersson förstår både utskottskollegan Roy Harkimos kritik av byggnadstillsynen och också tjänstemännens strävan att följa lagen till punkt och pricka. Men då Sibbo enligt kommunens strategi vill öka invånarantalet på glesbygden anser Andersson att kommunen ska använda sina ökade befogenheter i frågor om markanvändning.

Martin Andersson (SFP) säger att byggnads- och miljöutskottet haft en arbetsdryg höst. Från början var det tänkt att utskottet skulle mötas fem gånger men till slut blev det sju, och enligt Ande...