Sommartider på polisstationerna i Lovisa och Borgå

Bild:

Också polisens service följer avvikande tider under sommaren. För att garantera att det finns tillräckligt med personal turas stationerna i Borgå och Lovisa om med att ta emot brottsanmälningar som lämnas in personligen.

Östra Nylands polisinrättning ordnar om verksamheten under sommarmånaderna. Det är för att det ska finnas tillräckligt många poliser till hands för att garantera en personlig betjäning också under semestertider.

Kriminalkommissarie Leif Malmberg berättar att man från och med den 2 juli kan vända sig med brottsutredningsärenden till polisstationen i Lovisa måndagar och fredagar och till polisstationen i Borgå tisdagar, onsdagar och torsdagar. Det arrangemanget fortsätter åtminstone till slutet av augusti.

– Vi ska kunna använda de resurser vi har effektivt. Tidigare har vi haft anmälningsmottagning på båda servicepunkterna under sommaren, men anmälningarna har minskat rejält. I dag lämnas över hälften av brottsanmälningarna in elektroniskt, säger Malmberg.

Att mottagningen i Lovisa är stängd tre dagar i veckan och i Borgå två dagar i veckan betyder inte att poliserna inte skulle jobba på respektive ort andra dagar.

– Att anmälningsmottagningen är stängd betyder inte att stationen är tom.

Betjäning

Att vardagarna fördelade sig så att mottagningen i Lovisa är öppen måndagar och fredagar kommer sig av att Lovisa är en sommarstad med många sommargäster under veckosluten.

– Nu kan vi garantera att det alltid finns tillräckligt med personal också i Lovisa. Det är samma personal som sköter anmälningsmottagningarna i Borgå och i Lovisa, säger Malmberg.

Sedan tidigare administreras alla förundersökningar från Borgå där åklagaren och tingsrätten finns.

– När vi utreder ett brott som är begånget i Lovisa är vi naturligtvis där, konstaterar Malmberg.

Han påminner om att man kan ringa polisen som vanligt också under sommaren. Vid brådskande ärenden ringer man nödnumret 112.

Lovisa polisstation var tidigare hotad av indragning, men några sådana planer finns inte nu.

– Lovisastationen kommer att finnas i Lovisa och det finns lika många patruller ute som tidigare. När man vill träffa en polis kommer man överens om det på förhand, säger Leif Malmberg.

Tillståndstjänster vid Lovisa polisstation är stängda till 31 augusti, som tidigare meddelats. Tillståndstjänster vid Borgå polisstation är öppna från måndag till fredag. Mera information finns på www.poliisi.fi.