Polisstationen är renoverad – samtidigt har Senatsfastigheter mera planer för helheten

RENOVERING. Tingshuset ska utnyttjas till fullo, uppger Senatsfastigheter. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Det är mycket på gång i fastigheten som inhyser polisstationen, tingsrätten och skattekontoret i Borgå. Från Senatsfastigheter uppger man att målet är att utveckla byggnadshelheten. I och med det flyttar också Lantmäteriverket som får gemensam kundtjänst med skattekontoret.

Det var i februari som en omfattande vattenskada uppstod i polisstationen i Borgå, något som ledde till en del tillfälliga arrangemang för arbetet i lokalerna. Det visade sig då att smältvatten hade b...