Polisen specialövervakar trafiken

FARLIG PLATS. Över hälften av alla olyckor i trafiken där fotgängare skadar sig inträffar vid övergångsställen.Bild: Kristoffer Åberg

Under veckan övervakar polisen särskilt att reglerna vid övergångsställena följs, att säkerhetsanordningar används och att användningen av mobiltelefoner inte orsakar fara i trafiken.