Polisen specialövervakar trafiken

FARLIG PLATS. Över hälften av alla olyckor i trafiken där fotgängare skadar sig inträffar vid övergångsställen. Bild: Kristoffer Åberg

Under veckan övervakar polisen särskilt att reglerna vid övergångsställena följs, att säkerhetsanordningar används och att användningen av mobiltelefoner inte orsakar fara i trafiken.

Under de senaste åren har nästan två av tre dödsfall bland fotgängare och 90 procent av skadorna i trafiken inträffat i tätorter. Tolv procent av alla som omkom i trafiken och sju procent av de skadade var fotgängare.

Övergångsställena lever inte upp till sitt namn då var femte dödsfall i trafiken skedde vid ett övergångsställe. Dessutom har över hälften av skadorna som drabbat fotgängare skett på övergångsställen. Allra farligast är övergångsställena för äldre och barn. 75 procent av de fotgängare som omkom på ett övergångsställe och 33 procent av de skadade var över 65 år. Nästan var fjärde skadad var ett barn eller en ungdom. På grund av detta fäster polisen särskild uppmärksamhet vid förarnas trafikbeteende när de närmar sig ett övergångsställe när det finns barn eller äldre som ska ta sig över.

– Enligt lagen ska en förare som närmar sig ett övergångsställe köra med en sådan hastighet att han eller hon vid behov kan stanna fordonet. Föraren ska ge fotgängare fri passage vid övergångsstället, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

I övervakningen av ouppmärksamhet övervakar polisen allt som påverkar koncentrationsförmågan under körningen eller förmågan att observera den övriga trafiken. Enligt Kallio beror ouppmärksamhet oftast på att man använder mobiltelefonen medan man kör. EU-kommissionen har bedömt att ouppmärksamhet är en riskfaktor i 10–30 procent av trafikolyckorna.

Kommissionerna som undersöker trafikolyckor har uppskattat att användningen av bilbälte skulle ha räddat livet på ungefär var tredje person i vägtrafikolyckorna med dödlig utgång.

– Användningen av bilbälte har ökat under de senaste åren men ännu är det alltför många som låter bli att använda bilbälte i tätorter och i baksätet på personbilar samt i paket- och lastbilar, preciserar Kallio.