Polisen ska informera bättre och tidigare

INFO. Polisen ska bli bättre på att informera. Den primära kanalen är Twitter, men också Facebook används. Bild: Skärmdump

Polisstyrelsen uppger att man blir bättre på att informera när något händer.

Polisen har runt en miljon utryckningar per år. När de är synliga i gatubilden väcker de frågor och påverkar trygghetskänslan bland allmänheten, noterar polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Polisen strävar efter att tillgodose mediers och allmänhetens informationsbehov bättre än tidigare, och därför har man bildat en riksomfattande operativ kommunikationsgrupp med uppgift är att stödja alla polisenheter i den primära informationshanteringen.

– Vi vill förbättra servicen speciellt utanför tjänstetid. I situationer som utgör en fara för liv och hälsa strävar man efter att upprätta kommunikationen omedelbart när något överraskande händer, vilken tid på dygnet det än sker, säger kommunikationschef Marko Luotonen på Polisstyrelsen.

Man strävar efter att upprätta kommunikationen omedelbart när något överraskande händer. Informationsbehovet är som störst speciellt under de första timmarna. Man försöker korrigera oriktiga uppgifter och rykten så långt det är möjligt enligt lag.

Kommunikationen vid störningar sker som regel via polisinrättningarnas officiella Twitter-konton. Vem som helst kan följa dem på en webbläsare. Kommunikationen kan inledas snabbt även med ett fåtal uppgifter, som kan kompletteras i takt med att situationen utvecklas.

Polisinrättningen i Östra Nyland hittas som @IUPoliisi: www.twitter.com/IUPoliisi.

Mer läsning