Polisen om bänkskuddartrafiken

PENKKISFLAK 2018. Bild: Robin Halttunen

Polisinrättningen i Östra Nyland har tagit emot en strid ström av förfrågningar som gäller trafikarrangemangen på bänkskuddardagen som i år infaller den 14 februari.

Polisen vill informera om de regler som gäller för penkkiskörningarna som ändå inte kräver speciallov av polisen för persontransport.

I stället ska chauffören ha ett för fordonet lämpligt körkort, minst BC, och minst två års körerfarenhet i yrkesmässig trafik eller som anställd. Det är chauffören som ansvarar för säkerheten.

Bilen måste förses med tillräckligt stadiga och minst 120 centimeter höga räcken runt hela flaket och för varje person på flaket måste man reservera ett område på minst 40 gånger 70 centimeter.

Vid behov granskas bilarna innan de kör i väg, någon specialbesiktning görs inte längre.

Det viktiga är att polisen får exakta uppgifter om kontaktpersonen, med telefonnummer, om körrutten och om tidtabellen. Uppgifterna kan skickas till adressen lupahallinto.ita-uusimaa@poliisi.fi

Till säkerhetsföreskrifterna hör att de som åker på lastbilsflaket måste hålla sig innanför skyddsräckena. Om man viftar med käppar och andra långa föremål är risken för elstötar stor.

Endast godis får slängas från flaket och godiset måste landa på trottoarerna och inte på körbanorna.

Körhastigheten måste vara låg och genast om det uppstår fara måste bilen stannas. Dessutom är det förbjudet att inta alla slag av berusningsmedel på flaket. ÖN

Mer läsning