Polisen kan nu ingripa mot drönare

Polisen kan ingripa mot drönare bland annat med hjälp av tekniska hjälpmedel. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Från och med mitten av mars blir det möjligt för polisen att ingripa mot personer som flyger med drönare på olämpliga ställen.

Polisen får större befogenheter att ingripa mot modellflygplan och drönare från och med mitten av mars då lagändringen träder i kraft.

Polisen kan i fortsättningen ingripa i flygning av drönare då det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Nya befogenheter behövs också för att förebygga brott och trygga säkerheten vid viktiga statliga evenemang.

Polisen kan vid ingripandet använda maktmedel eller sådana tekniska anordningar som stör kontakten mellan drönaren och dess styrsystem eller som tar över styrningen av flyganordningen. Polisen kan till exempel förhindra flygningen på en olycksplats så att olycksoffer inte ska fotograferas eller åtgärderna på olycksplatsen störas med drönare utrustade med kamera.

Den kraftigt ökade obemannade luftfarten har skapat nya slags säkerhetshot. Drönare kan användas för att begå eller förbereda brott, till exempel smygfotografering eller företagsspioneri.

Dessutom kan oskicklig eller vårdslös flygning av drönare orsaka farliga situationer.

Mer läsning