Polisen kallades till Haaga-Helia

INCIDENT. Situationen vid skolan var lugn på torsdagseftermiddagen trots incidenten. Bild: Kristoffer Åberg

En incident på yrkeshögskolan Haaga-Helia har lett till att skolan kopplat in polisen. Det är fråga om elev som betett sig ovanligt.

Situationen uppstod på torsdagseftermiddagen lite efter klockan 14 när det visade sig att en elev betett sig, som rektor och vd Teemu Kokko uttrycker det, underligt. Eleven i fråga hade skrivit saker på sociala medier som gjorde att man till sist kontaktade polisen. Kokko uppger ändå att skriverierna inte innehöll några konkreta hot.

– Det är en elev som av allt att döma inte mår bra. Med den här typens texter drog vi våra slutsatser och kopplade in polisen.

Kokko uppger att man kontaktade personal och elever på skolan om situationen.

I skrivande stund, lite före klockan 16, jobbar polisen enligt Kokko med att nå eleven som orsakat pådraget.

– Jag poängterar ännu att det inte är fråga om direkta hot. Vi kontaktade polisen för säkerhets skull eftersom elevens konstiga beteende orsakade en del förvirring.

Reija Anckar, campusansvarig i Borgå, vill inte gå in på närmare detaljer kring varför elevens skriverier uppfattades som hotfulla. Hon säger ändå att man uppfattade det som tillräckligt hotfullt för att kontakta polisen.

– Med tanke på sådant som hänt lönar det sig att vara vaksam om man ser något misstänksamt. Så vi kallade polisen.

Anckar säger att man uppmanat personal och elever att vara vaksamma och att rapportera eventuella konstigheter till henne.

– För tillfället är situationen lugn.

Polisen vill inte kommentera ärendet i det här skedet.