Polisen inleder samarbetsförhandlingar – upp till 250 årsverken kan försvinna

Effekten av att minska polisutbildningens startplatser kommer att synas först om tre år, enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen vid Polisstyrelsen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Polisstyrelsen hänvisar till otillräcklig finansiering och aviserar samarbetsförhandlingar. Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen kan 200-250 årsverken påverkas.

Polisen inleder samarbetsförhandlingar med hänvisning till regeringens proposition om statsbudgeten för 2022, meddelar Polisstyrelsen. Budgetpropositionen överlämnades till riksdagen på måndagen.

I förslaget har 807,9 miljoner euro anslagits till polisen. Enligt polisens uppskattning uppgår årets kostnader till 838 miljoner euro.

"Min omedelbara bedömning av det budgetbeslut som nu meddelats är att polispersonalen nästa år kommer att minska med 200-250 årsverken och vi tvingas inleda samarbetsförhandlingar", säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

LÄS MERA: Besparingarnas inverkan på östra Nyland.

Nedskärningar i utbildning

Kolehmainen säger också att det är troligt att startplatserna vid polisutbildningen blir färre. Polisens absolut största utgift är personalkostnader.

"Effekterna av minskningen av startplatser kommer inte att synas förrän om tre år, så poliser kommer sannolikt bli arbetslösa nästa år", säger han.

I linje med regeringsprogrammet har antalet poliser ökats i år. Detta möjliggjordes av 33 miljoner euro som överfördes från förra året samt tilläggsbudgeten på 6,7 miljoner euro för innevarande år.

Enligt Polisstyrelsen finns det nu inga belopp att överföra till nästa år samtidigt som kostnaderna fortsätter att öka.

Kolehmainen framhåller ändå att man från polisens håll kommer att genomföra sådana beslut som de är förpliktigade till. Till exempel har extra medel tilldelats för synlighet i glesbygden.

Uppsägningar sista utvägen

Förvaltningsdirektör Anne Aaltonen, ordförande för polisens anpassningsarbetsgrupp, säger att åtgärderna för att balansera ekonomin kommer att planeras i samarbetsförhandlingarna.

"Granskningen omfattar till exempel visstidsanställningar och lediga tjänster, samt alla andra möjliga besparingar. Permitteringar och uppsägningar är den sista utvägen", säger hon i pressmeddelandet.

Aaltonen säger att anpassningsåtgärderna betonar arbetsgivarens ansvar för de anställdas välbefinnande.

2021: 806,1 miljoner euro.

2020: 802,4 miljoner euro.

2019: 759,6 miljoner euro.

2018: 738,1 miljoner euro.

2017: 696,7 miljoner euro.

2016: 730,3 miljoner euro.

2015: 736,3 miljoner euro.