Polisen: Droger och mopeder passar inte ihop

SUNT FÖRNUFT. Mopedträffar är populära evenemang, men polisen påminner om att man inte ska översatta sina egna körkunskaper när man samlas för att åka i grupp. Bild: Arkiv/Olle Hakala

Polisen vill påminna mopedförarna om att både fordonet och föraren bör vara i skick då man kör omkring på vägarna.

Droger och mopedkörning passar absolut inte ihop.

– Det är precis lika straffbart att köra moped som något annat fordon när man är berusad. Den som är berusad löper även en uppenbar risk att råka ut för olyckor, säger polisinspektör Heikki Ihalainen på Polisstyrelsen.

Trygga mopedträffar

Mopedträffarna är evenemang som mopedentusiasterna själva anordnar. Det ordnas olika slags mopedträffar runtom i Finland och formatet varierar. Det vanligaste är att man kommer överens via sociala medier om att träffas vid en viss tidpunkt på ett bestämt ställe.

Exempelvis i Åbo har polisen, Trafikskyddet och den lokala motorcykelföreningen gett råd och stöd till mopedisterna under de här evenemangen. Tanken är att de ska kunna genomföras på ett tryggt sätt. Man vill också orsaka så lite störningar som möjligt för omgivningen.

Ihalainen betonar vikten av sunt förnuft under mopedträffarna, även om det ibland kan vara svårt när man är ett stort gäng. Man ska inte överskatta sina egna färdigheter.

– I sommar har det inträffat åtminstone ett allvarligt olycksfall vid en av träffarna. Det är inte alltid möjligt att köra en moped eller motorcykel även om man tror sig ha goda körkunskaper, säger Ihalainen.

Lönar sig inte att fly

En mopedist ska stanna genast när en polis visar stoppmärke. Om man kör undan riskerar man i första hand sin egen, men även andras säkerhet.

– I sådana fall får föraren alltid körkortet indraget. Alla fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten behandlas i sista hand i domstol, säger Ihalainen.

Den högsta tillåtna hastigheten för en moped är 45 kilometer i timmen. Den här hastigheten får inte höjas genom ändringar av konstruktionen. Bestämmelserna som gäller mopeder gäller till stora delar även mopedbilar.

Ihalainen säger att polisen ingriper i brister och konstruktionsändringar i mopeder.

Färre olyckor

Under se senaste åren har i medeltal fem personer årligen dött i mopedolyckor och nästan 500 personer har skadats i de incidenter som kommer till polisens kännedom. Men polisen får inte veta om alla mopedolyckor.

Polisinspektör Ihalainen är glad över att antalet döda och skadade i mopedolyckor ändå har minskat med ungefär hälften under de senaste knappt tio åren. År 2011 dog 10 personer och en god bit över tusen skadades.