Polisen: Akta er för bluffande hemförsäljare – de riktar ofta in sig på äldre

Ett säkert vårtecken är de kringresande hemförsäljarna, men tjänster och varor bjuds ofta ut med ohederliga medel. Ofta är det äldre som är föremål för den aggressiva försäljningsstilen, uppger polisen.

– Varje vår får polisen anmälningar om kringresande personer som vållar oro och väcker misstankar. Ofta är det fråga om försäljare som kommer hem till folk och bjuder ut tjänster och varor, säger polisinspektör Jyrki Aho från Polisstyrelsen.

Aho betonar att det precis som i fallet med bluffpoliser är bra att inom familjen på förhand tala om bluffande hemförsäljare. Det gäller även personer som jobbar med äldre och organisationer för äldre. Polisen rekommenderar att man inte släpper in okända i hemmet.

– Om det inte finns något behov av tjänsterna eller varorna ska man meddela försäljaren tydligt om detta. Om man ändå låtit försäljaren förevisa sina varor eller tjänster måste man inte köpa något, hur förtretad försäljaren än är. Blir man intresserad är det värt att fundera på saken innan man skriver under något, betonar Aho.

Lusläs avtalet

Att reda ut om en om affär är hederlig är varken entydigt för köparna och eller för polisen.

– Skriver man under förbinder man sig ofta till det som står i avtalet. Det är alltså viktigt att läsa igenom avtalet noggrant och man måste också förstå innehållet i det innan man fattar beslut. Man ska inte låta sig påverkas av att försäljaren har bråttom, säger Aho.

En hemförsäljares plikt är att berätta om vad de säljer och uppge sina egna kontaktuppgifter innan något avtal ingås. Ångerblanketten är också viktig eftersom den ger konsumenten rätt att inom 14 dagar ångra hemförsäljningsaffären utan något särskilt skäl.

Många av vårens och sommarens hemförsäljare bjuder ut dyra renoveringar och gårdsarbete, men i de fallen gäller sällan ångerfristen på 14 dagar. Polisen rekommenderar därför äldre som vill renovera att vända sig till renoveringsrådgivningen vid Centralförbundet för de gamlas väl, eller till de personer som handlägger kommunala reparationsunderstöd.

Konsumentombudsmannens rekommendation för försäljare är att helt avstå från affärer om konsumentens rättshandlingsförmåga är försvagad till följd av ålder eller sjukdom.

Mer läsning