Polariseringen i inställningen till vaccin kan få långvariga följder

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Läget är allvarligt och trycket på intensivvården är stort. Budskapet som klingat i ett år nu är fortfarande: Ta vaccin, för den som inte tar vaccin insjuknar förr eller senare.

För ett år sedan var samhället i startgroparna med coronavaccineringen. Många jämförde det första märkliga året i pandemins skugga med ett krigstillstånd. När det äntligen fanns vaccin kändes det som...