Point College med tillförsikt mot framtiden

NYTT SKOLHUS. Point College kan lämna gamla utrymmen och tillfälliga lösningar bakom sig när det nya skolhuset står färdigt om drygt två år. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå stad går i borgen för den nya skolbyggnadens finansiering och nu går förverkligandet framåt med fart.

Stadsfullmäktige i Borgå godkände på onsdagens möte enhälligt ett så kallat substitutionsavtal för Point Colleges nybygge på västra åstranden. Avtalet gäller en finansiering av 14,7 miljoner euro under en tjugo år lång leasingtid.

Staden erhåller varje år en provision som är 0,8 procent av det återstående skuldkapitalet.

– Stadens beslut är en viktig signal till Undervisningsministeriet om att vi tar väl hand om de fysiska undervisningsmiljöerna, säger Point Colleges styrelseordförande Markku Välimäki. Det här har stor betydelse för anordnartillstånden.

– Att staden tar ett så här stort ansvar, under pågående reform, är en seger för yrkesutbildningen, säger Point Colleges rektor Sari Gustafsson.

Hon väntar att nybygget också ska ge ett lyft åt regionens konkurrenskraft och livskraft.

Den nya skolan byggs mellan Campus och S-Market på västra åstranden.