Plötslig rusning till Isnäs daghem

SKOLAN SOM FÖRSKOLA Förskolebarnen i Isnäs tillbringar nu hela sin dag i skolan i Isnäs. Bild: Kristoffer Åberg

Förskolegruppen i Isnäs har fått flytta till skolan för gott, något som alla föräldrar inte vill acceptera.

Efter jul visade det sig att det stod så många nya barn i kö till daghemmet i Isnäs att man måste vidta specialåtgärder. De förskolebarn som behöver heldagsvård går nu tillsammans med de yngsta skolbarnen i samma eftermiddagsvård, i Isnäs skolas utrymmen.

– Vi har bara 21 platser i daghemmet i Isnäs och de platserna fylls nu av barn mellan ett år och fem år, säger daghemsföreståndare Sofia Lindstedt. Fler barn kan vi inte få in i daghemmet, också om vi kunde få mer personal. Väggarna kommer helt enkelt emot.

Samtidigt som skolorna i Isnäs får allt färre elever finns det alltså mer småbarn i Isnäs än förr?

– Så ser det ut, säger Lindstedt. Närmaste granndaghemmet finns i Forsby, och det finns ju inte alltid lediga platser där heller.

Alla föräldrar är inte nöjda med förskolebarnens nya placering. En vårdnadshavare har vänt sig med ett klagomål till riksdagens justitieombudsman. Stadens tjänstemän ska ge sitt svar senast den 4 mars.