Platt fall för Östersundom – däremot växer Söderkulla och Nickby

Sibbesborg är ett av de områden där Sibbo skulle växa kraftigt, med bostäder för tiotusentals nya Sibbobor. Nu är fokus på existerande kommuncentrum som Nickby och Söderkulla. Siktet är inställt på några hundra nya invånare per år. Bild: WSP Finland

Utvecklingen i Östersundom står stilla. Invånarna har blivit 10 procent färre sedan Helsingfors tog över området. Sibbo som miste Östersundom växer, men tillväxten är inte ens nära den takt man räknade med för tio år sedan.

När Östersundom blev en del av Helsingfors 2008 hoppades vissa politiker på att metron skulle förlängas österut redan under följande decennium. Det hade lett till tusentals nya invånare i området. Sed...