Platserna är fördelade i Borgå

CHEFSFÖRHANDLARE. Som huvudförhandlare för fullmäktiges största grupp, SFP, är det Pehr Sveholm som leder arbetet med att hitta rätt politiker till förtroendeposterna i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Nu återstår bara namnen, som ska vara klara till den 22 maj. Vissa viktiga poster kommer kanske att delas enligt principen två år till det ena partiet och två är till det andra.

Den första stora förhandlingen med alla partiers ansvarspersoner på plats fördes på tisdagen i Borgå. Kommunalvalets resultat har nu lett till en fördelning mellan partierna när det gäller presidier, stadsstyrelse, nämnder och direktioner.

– Vi har fördelat platser och gått in på könsfördelningen, säger SFP:s huvudförhandlare Pehr Sveholm.

– Nu gäller det bara för partierna att hitta de rätta personerna till sina platser.

Sveholm vill inte i det här skedet ännu avslöja vilka partier som får vilka platser.

Och allt är inte helt klart. Sveholm går inte in på frågan mer än att han konstaterar att det ännu krävs en viss finslipning.

Delade platser

Faktum torde ändå vara att Samlingspartiet och De gröna fortsätter att tillsammans förhandla både om nämndeordförandeplatser och om vice ordförandeplatserna i stadsstyrelsen. Det är mycket möjligt att man går in för lösningar där det ena partiet får ta hand om nämndeklubban under de två första åren och det andra partiet under de två sista åren av fullmäktigeperioden.

Först den 22 maj möts partierna för att, förhoppningsvis, för en sista gång pussla ihop alla namn, kön och partier i rätt förhållanden.

En bidragande orsak till att det blir just den 22 maj torde vara att Socialdemokraternas kommunorganisations representantskap håller möte den 21 maj.

Då ska SDP bland annat välja styrelseordförande, ett komplicerat val med många kandidater.

– Två och en halv vecka är absolut inte för mycket tid för att klara av det stora pussel som också vi inom SFP står inför, säger Sveholm.

Det som nu är klart är att Mikaela Nylander, SFP, svingar ordförandeklubban i fullmäktige också under följande fyra år. I stadsstyrelsen sitter fem SFP: are, SDP får tre platser, Samlingspartiet och Gröna får två platser var och Centern får en plats.

Mer läsning