Planerna vid den tidigare busstationen framskrider

Den gamla busstationen i Nickby kommer enligt planerna att ersättas med bostadshus. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Markanvändningssektionen i Sibbo tog nyligen ställning till detaljplaneändringen som styr byggandet vid den före detta busstationen i Nickby och två närliggande kvarter.

Det berörda området ligger i det sydvästra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen samt på östra sidan av Stora Byvägen på båda sidorna av Vinkelgränd i centrum av Nickby. Ändringsområd...