Planerna för företagsområde i Box framskrider

SYSSELSÄTTNING. Ett nästan trettio hektar stort område på gränsen mellan Sibbo och Borgå planeras till företagsområde. Bild: Okänd

Ett område på närmare trettio hektar i Box planeras för företagsverksamhet. Området ligger mellan motorvägen och väg 170, alldeles nära avtaget till Sköldvik.

Arbetet med att ge området en detaljplan är på gång. Förslaget är klart och ska godkännas av markanvändningssektionen och kommunstyrelsen och efter det läggas till påseende.

Området lämpar sig väl för företagsverksamhet anser planläggarna. Det ligger på gränsen mellan Sibbo och Borgå och trafikförbindelserna är goda. Tanken är att området i huvudsak ska vikas för verksamhet inom logistikbranschen. Området har delats in i tre tomter på 7,5–9 hektar. Gator ska inte byggas utan man tar sig till området via allmänna vägar och via interna förbindelser.

Området är i dag obebyggd skogsmark. Största delen av skogen har redan avverkats. På området finns inte kommunalteknik. Närmaste avloppsledning finns i Box vid avtaget till Spjutsundsvägen och närmaste vattenledning på 200 meters avstånd.

Kommunen ska bygga kommunalteknik på området. Man räknar med att ungefär 300 personer kommer att jobba på området när det är färdigtbyggt.

Mer läsning