Planering och profit

Profitintressets skadliga inflytande på samhällsplaneringen gäller dessvärre oberoende om den verksamma är en privatperson eller en kommun.

Samhällsplaneringens mål är att skapa en miljö som är gynnsam för invånarnas liv och hälsa, se bygglagens paragraf 39. Tidsperspektivet måste täcka flere generationer. Synfältet måste täcka alla invånare, hela byn, hela kommunen. Tidsperspektivet är långt och fokus brett. En enskild medborgare planerar för sin livstid, kanske för 50 år framåt. Fokus för tankearbetet är den egna familjen, egendomen, bostaden, tomten, närmiljön. Tidsperspektivet är oftast kortare och fokus mer begränsat.

Om man planerar miljön för att bli rik, måste man i första hand ta hänsyn till vad som går att sälja, vad som lönar sig bäst. De förhållanden som råder vid försäljningen är överlägset viktigare än vad som händer efter tio år. Det är i allmänhet lättare att sälja små saker än stora, billiga än dyra, skräp än kvalitet, stundens mode än bestående värde. Man kan därför vänta sig att profitstyrd samhällsplanering ger ett annat och sannolikt sämre resultat.

Det råder därför en konflikt mellan vad som på sikt är bra för samhället som helhet och vad som är god affär för den profithungrige investeraren, tomt- och byggspekulanten. Därför har lagstiftaren gett kommunen ensamrätt till samhällsplanering.

Profitintressets skadliga inflytande på samhällsplaneringen gäller dessvärre oberoende om den verksamma är en privatperson eller en kommun. Ju större kommunens profitintresse är, desto större är risken för dålig planering och ett problemskapande samhällsbygge.

I Vesterskogen-Gumbostrand finns ingen tomt- och byggspekulant i sikte. Därför har den kommande delgeneralplanen alla chanser att undgå profitintressets skadeverkningar.

Gustav Tallqvist Söderkulla

Mer läsning