Planerare byttes ut i Borgå

OORDNING. Planeringsbyrån som Borgå anlitade höll inte måttet. Bild: Mostphotos

Förseningar, bristfälliga utredningar och ointresse utmärkte den firma som skulle planera bland annat vatten, el och ventilation i det nya centralköket.

Lokalitetsledningen i Borgå har sagt upp avtalet med firman Cadring Talotekniikka. Firman skulle planera värme, vatten, ventilation, el, teleförbindelser och fastighetsautomation i det nya centralköket som ska byggas i Kungsporten.

Cadring höll inte tidtabellen. De skriftliga byggutredningarna som firman har levererat har varit bristfälliga. Trots att man hade kommit överens om annat dök firmans representant inte upp på alla planeringsmöten.

Lokalitetsdirektör Börje Boström sade därför upp avtalet med Cadring Talotekniikka med omedelbar verkan den 4 februari.

En ny planeringsbyrå har redan tagit över uppdraget.

– Lokalitetsledningen har flera ramavtal med planerare som vi har kunnat utnyttja, säger Annika Malms-Tepponen, direktör för Borgå lokalservice. Den nya firman, Wise Group, har redan kommit in i arbetet och skissplaneringen fortsätter i full fart.

Enligt Malms-Tepponen har problemen med den första planeraren inte alls försinkat projektet.

I det tjänstemannabeslut där Boström säger upp avtalet sägs bland annat att Cadring hade lovat att en ritning för ett maskinrum skulle vara klar inom november månad, medan en första skiss över maskinrummet levererades först den första februari.

Där står också att Cadrings bristfälliga utredningar har lett till att man har misslyckats med att definiera projektplanens riktpris rätt.

Enligt Malms-Tepponen har projektet inte blivit dyrare än planerat på grund av Cadring Talotekniikka.

– Vi utgår från att det inte blir några ekonomiska följder.

Skissritningarna för det nya centralköket ska vara klara i mars. Då går ärendet till stadsstyrelsen, och därefter ansöker man om bygglov. Ett leasingbolag ska finansiera och bygga centralköket.

– Vi räknar med att arbetena med att påla och inleda grundarbetena och de egentliga byggarbetena ska kunna börja i höst, säger Malms-Tepponen.

Mer läsning