Planer på köpcentrum kan dammas av

Om staden visar god vilja och slopar taxor i gamla stadskärnan, kan tidigare skisser över till exempel ett köpcentrum i Nimbus - Citymarketkvarteret tas fram på nytt. Fastighetsägarna välkomnar allt som gör byggandet i centrum lättare.

– Vi är redo att plocka fram gamla planer och börja fundera på ett köpcentrum vid Biskopsgatan igen om staden prutar på sina krav, säger Michael Broberg och Kim Lindholm, båda fastighetsägare.

Man kan ju bara föreställa som vad det kunde leda till om ägarna till det aktuella kvarteret skulle förena krafterna och förnya hela konceptet.

Jarmo Grönman och sex andra ledamöter i Samlingspartiets fullmäktigegrupp har som bekant föreslagit att Borgå under 5 års tid ska slopa ersättningarna för markanvändningsavtal i samband med planändringar i centrum. På detta sätt kan man få i gång byggandet, tror politikerna.

Lyckades i Sibbo

Det var den här metoden Sibbo använde sig av för att aktivera byggverksamheten i Nickby och i dag ser vi resultatet. Man bygger som aldrig förr.

Stadsplaneringsnämnden i Borgå har hunnit omfatta tanken och även många fastighetsägare ser nickande på förslaget.

– Idén är lastgammal och har diskuterats förr, men det är väldigt bra om Borgå nu får till stånd konkreta beslut, säger "Mikko" Broberg som representerar fastighetsbolaget vid Lundagatan 8, vi talar om Nimbushuset.

Han får medhåll av Kim Lindholm, en av ägarna till fastighetsbolaget för Mannerheimgatan 7, i folkmun Sampohuset. Mauri Molander, verkställande direktör vid OP Östnyland anser också idén vara värd att pröva.

– Jag besökte Nickby för ett par dagar sedan och hela området är ju fullt med lyftkranar. Varför skulle inte Borgå lyckas med något motsvarande? Alla åtgärder som medverkar till utveckling är värda att satsa på.

Våga besluta

Molander tillägger att banken inte har för avsikt att bygga till i centrum, även om sådana planer fanns för några år sedan. De föll till största del på att det hade blivit oerhört dyrt att förstärka stommen på den nuvarande byggnaden för att kunna bygga fler våningar, dels på att stadens kostnader för markanvändningsavtal var rätt höga. Nu satsar man på bankverksamhet, inte byggande.

- Men vi renoverade ju nästa hela fastigheten i fjol.

Han hoppas på modiga beslut i Borgå.

– Min största oro är att det debatteras i 20 år och ingenting händer. Vi ska vara glada för att det finns intresse för att investera här. Så är det inte i alla städer. Men nu verkar det som man krupit ned i skyttegravar för att motarbeta varandra. Det är inte bra.

Han påpekar att då Alexandersgatans bro äntligen kom till, byggdes västra åstranden ut i rask takt. Själv ser han östra och västra stranden som en helhet, även om han noterat att ån för många är en besvärlig gräns.

– Det är bara så, att ett vattendrag delar upp en stad även mentalt, säger "Mikko" Broberg, som förklarar att han inte bekymrar sig över att västra åstranden kanske får en matbutik till.

Fel taktik

– De facto är det fråga om ett helt varuhus och nu lockas affärsidkare i gamla stadskärnan att flytta över ån, trots att det är nya företag man borde få dit. Blir det flytt från östra sidan utarmas gamla stadskärnan ytterligare. En liten stad som Borgå kan inte ha många centra. Det har inte lyckats på andra håll heller.

Broberg efterlyser en helhetssyn och Kim Lindholm tycker lika.

– Man kan inte offra ett område för ett annat.

För några år sedan var bilplatserna det stora samtalsämnet i centrum, alltså de friköpsplatser fastighetsägarna betalar för i byggskedet även om de inte byggs.

En del fastighetsägare har sedan 1960-talet betalat för bilplatser de aldrig fått. Det handlar om hundratals platser och väldigt stora penningsummor. Fastighetsägarna anser att de betalat för ingenting medan staden förklarat att friköpsplatser betyder att fastighetsägarna köpt sig fria från att behöva bygga parkeringsplatser. Staden igen måste se till att det finns platser inom rimligt avstånd. Öronmärkta bilplatser är det inte fråga om.

Radikalt förslag

Broberg har funderat på dagssituationen och kommer med ett ganska radikalt förslag.

– Nu talas det igen om en parkeringsplats under torget, men varför kan staden inte använda sig av alla de pengar man fått via friköpsplatserna och investera i en stor, fungerande, modern parkeringshall under Nimbus- och Citymarketkvarteret.

Han säger att då kunde de gamla husen rivas för att ersättas med nya byggnader som motsvarar dagens krav.

– Om parkeringsfrågan blir löst på det här sättet och staden dessutom låter bli att ta betalt för markanvändningsavtalen under en viss tid, finns det nog investerare som är villiga att bygga i kvarteret.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen har många gånger konstaterat, att det bästa vore att riva Citymarkethuset eftersom konstruktionen är så besvärlig.

– Här är lösningen, småler Mikko Broberg som ändå inte ens själv tror på att Borgå har muskler för att fatta ett dylikt beslut.

– Men man borde åtminstone fundera på saken.

Vad Broberg också påpekar är att en stadskärna bör ha Alkobutik.

– Senast för någon dag sedan mötte jag en turistgrupp som frågade var en dylik butik finns. Förvåningen var stor då jag talade om var närmaste Alko ligger.

Dimensionera rätt

Kim Lindholm säger att han inte har någonting emot att servicen byggs ut i Borgå men påpekar att dimensioneringen ska vara rätt.

– Bygger man för stort på ett område krymper penningströmmarna till andra delar av staden. Balans är viktigt.

Mauri Molander hoppas att Borgå ska kunna växa aningen snabbare än i dag.

– Tillväxten är för långsam nu. Titta nu på exempelvis Sibbo, där Söderkulla och Nickby lockar folk på löpande band.

Han förstår att Borgå har det ekonomiskt kärvt liksom kommunerna överlag och att pengarna också från markanvändningsavtalen behövs. Han påpekar ändå, att en satsning i dag sannolikt medför klirr i kassan framöver.

Bostadsbehovet

Gamla stadskärnan i Borgå behöver nya bostäder men just nu är det stillsamt på byggfronten. Många stora, centrala tomter gapar tomma och det skadar också stadens image.

– Man nästan skäms när man kör längs Mannerheimgatan och ser förfallet, säger Molander som avser främst Hopeatomten och Etolatomten där ingenting händer.

Får centrum fler bostäder och invånare kommer också servicen. Det är så systemet fungerar.

Lindholm och Broberg nickar.

– Gamla stadskärnan behöver mera bostäder, nu koncentreras allt bostadsbyggande väster om ån.

Tf utvecklingsdirektören i Sibbo, Pekka Söyrilä, är övertygad om att just beslutet om att slopa avgifterna för markanvändningsavtal under en viss tid gav fart åt byggandet i Nickby.

– Beslutet fattades 2012. Enligt det uppbars inte ersättning om markägaren gick med på att förverkliga minst 50 procent av byggrätten inom 3 år och bygga färdigt inom 5 år.

Till saken hör att kommunen också krävde att om byggprojektet inte verkställs enligt reglerna måste markägaren betala 50 procent av värdet på den nya byggrätten.

På frågan hur stora summor markägarna på detta sätt kunnat spara svarar Söyrilä att det handlade om allt från 100 000 euro uppåt, beroende på projektet. Inga struntsummor alls alltså.