Planer på gästhamn vid västra åstranden

TURISM. Så här skulle gästhamnen se ut enligt skisserna som bifogats i ansökan. En arkitekt skulle ändå skapa de slutliga ritningarna, vilket innebär att slutresultatet ser annorlunda ut. Bild: Privat

En tilltänkt gästhamn kan föra mig sig allt från restaurang till flytande hus och en stor terrass. Bakom projektet står företagare från Borgå.

Ett företagarpar från Borgå har sökt planeringsreservering för en gästhamn på västra åstranden. I ansökan beskriver de lokaler och strukturer för många olika syften, bland annat byggnader för övernattning, själva gästhamnen och en restaurang. Man tänker sig också flytande hus, till exempel i form av radhus på totalt 200 kvadratmeter.

Tanken är att betjäna såväl båtgäster som turister och lokalbefolkningen.

Projektet skulle innebära byggrätt för ungefär 1 200 kvadratmeter yta som förverkligas stegvis. Ansökan är riktad till stadsutvecklingsnämnden som behandlar ärendet den 11 april.

Östnyland har inte kunnat nå företagarna bakom projektet.

Borgås stadsplaneringschef Eero Löytönen säger å sin sida att planerna bygger på samma princip som resten av västra åstranden, där man planerar tillsammans med företagen som får göra en reservering som används i planläggningen.

– Om det förverkligas så hyr eller säljer staden marken till gängse pris till företagarna. En utomstående instans bestämmer priset.

Om det visar sig att någon annan är intresserad av samma område får man ta det i beaktande i det skedet. I nuläget har ingen visat intresse för att förverkliga detaljplanen.

– Och vi har velat försäkra oss om att de sedan är möjliga att förverkliga. Därför jobbar vi i samarbete.

En gästhamn är ändå lite annorlunda än resten av västra åstranden, där man har ganska bra koll på hur man värderar höghus och butiksfastigheter. En gästhamn som förverkligas av företagare som inte har bakgrund i byggbranschen är därför annorlunda än resten av helheten.

Förslaget är nu att stadsutvecklingsnämnden godkänner ansökan.

– Traditionellt har staden satsat på den här typens verksamhet, som med toaletterna i nuvarande gästhamnen. Nu anser man att det är bäst om det sköts av företagare. Nu är det upp till beslutsfattarna att ta ställning till saken.

Mer läsning