Planen för Forsby skolcentrum remitterades

Stadsstyrelsen i Lovisa ansåg att bygget blir för dyrt. Samtidigt slog man fast att högstadieprojektet går vidare.

Forsby skolcentryms projektplan behandlades på måndagen, och efter en omröstning remitterades ärendet eftersom projektplanen inte fyller stadsfullmäktiges beslut. Nybyggets storlek och renoveringsgraden av Forsby skola "ska anpassas till fullmäktiges budgeterade medel". Lite förenklat blir projektet alltså för dyrt.

Projektplanen för Forsby skolcenter utgår från att det uppförs en nybyggnad invid Forsby skola och att Forsby skolas nuvarande fastigheter totalrenoveras.

Uppdrag sänk kostnaderna

Utbildningschef Timo Tenhunen säger att remitteringen innebär att arbetsgruppen nu får i uppdrag att sänka kostnaderna. Enligt de nuvarande beräkningarna kostar nybygget och renoveringen knappt 7,4 miljoner euro, medan fullmäktige slagit fast budgeten till 6,8 miljoner. Bakom ökningen ligger det faktum att man utgått ifrån en gammal plan från skolnätsutredningen från ett par år sedan.

– Under projektets gång har vi sedan kollat fastighetens skick. Det är snarast renoveringen av den gamla byggnaden som blir mera omfattande och därmed dyrare än tänkt, säger Tenhunen.

Meningen är ändå att hålla sig till tidtabellen, även om det blir tufft. Bland annat tvingas man göra nya uträkningar och tänka om rumsplaneringen. Det ska bli färdigt till den 30 januari när styrelsen sammanträder nästa gång.

Frågan är nu varifrån man ska plocka de 600 000 euro som måste sparas in på projektet. Det finns inga klara svar på det ännu, men Tenhunen tänker sig en rad olika lösningar. En potentiell lösning är att låta bli att renovera vissa delar, medan man kan minska på nybyggets storlek.

– Dessutom finns det småplock, som den planerade scenen på gården och en miniplan. Men det finns ännu inga konkreta svar.

Högstadiet byggs

Samtidigt godkände styrelsen projektplanen och tidtabellen för byggandet av Lovisanejdens högstadium och var den ska byggas. Totalrenoveringen av Lovisa Gymnasium godkändes också. Man tillsatte även förslaget att det huvudsakliga byggnadsmaterialet för skolans stomme är stock.

Tenhunen påpekar att det är upp till fullmäktige att fatta det slutliga beslutet, men att man i det här skedet gått in för rekommendationen att använda sig av hälsosamma byggnadsmaterial.

– Det är en politisk fråga, och det är en målsättning som man tagit i stadsstyrelsen.

De konkreta byggarbetena för såväl Forsby som högstadiet ska påbörjas i maj 2018. Nybyggnaderna ska stå klara i maj 2019, varefter man inleder renoveringsarbetena på gamla delen i Forsby och på Lovisa gymnasium.

– I maj 2019 kan högstadiets elever flytta in, och då blir barackerna lediga. I det skedet kan man inleda gymnasiets renovering. Samma logik gäller i Forsby.

Mer läsning