Pirlaxborna motsätter sig ekostugby – namninsamling startar

Trafiken och miljökonsekvenserna för en turismsatsning på Näseudden förskräcker Pirlaxborna. De samlar sig nu till protest. Bild: Kristoffer Åberg

Byborna oroliga över omfattande schaktning och förberedelser innan planearbetet ens påbörjats. Stig till vattnet blev väg genom skyddad skog.

Pirlaxborna är oroade över planändringen som är i stöpsleven för Näseudden. Det gäller den stugby och miljöturism som företagaren Roni Collin planerat på sin fastighet. För projektet krävs att uddens status som kvarter för fritidsbostäder ändras till ett kvartersområde för turistfunktioner. Staden har signalerat en positiv inställning även om beslutet ännu inte är fattat. Processen att utreda den planändring som krävs inleddes i stadsutvecklingsnämnden i maj.

Gruppen Pro Pirlax protesterar nu på bred front mot ekostugbyn bland annat genom en offentlig namninsamling. Det kommer också allmän information som droppas in i bybornas postlådor.

– Många här vet inte ens att det är något på gång, säger Liisa Wilska, en av de aktiva i den inofficiella föreningen.

De aktiva har gjort egna utredningar, och poängterar den känsliga miljön på udden, som gränsar till ett Natura 2000-område. I synnerhet Pirlaxvikens internationellt erkända fågelområden är särskilt värdefulla.

– Hur inverkar det om det blir en stor trafik till det här området? undrar Wilska.

Stora ingrepp i förtid förskräcker

Det som väckt de största frågetecknen är oron för omfattningen av arbetena på området innan arbetet med planändringen ens inletts.

– Under två års tid har det pågått stora jobb med omfattande schaktningsarbeten, och det har satts upp stark vägbelysning på udden som inte alls passar där. Entreprenören har setts i flitigt arbete, säger Wilska.

Under två års tid har det pågått stora jobb med omfattande schaktningsarbeten, och det har satts upp stark vägbelysning på udden som inte alls passar där. Entreprenören har setts i flitigt arbete.

På Näseudden finns det två små skyddade lundområden med skogslind och klibbal. Enligt föreningens efterforskningar har NTM-centralen gett fastighetsägaren lov att röja en stig ner genom området ner till stranden, förutsatt att inga ädla lövträd fälls. Så har det inte gått, endast ett litet skogsavsnitt mellan stranden och företagarens mark står kvar orörd. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral ska ha anmält saken som ett misstänkt miljöbrott. I en kommentar till tidningen Uusimaa avböjer NTM-centralen att kommentera saken med en allmän hänvisning till att uttalanden om brottsanmälningar kan skada pågående utredningar eller berörda parter.

Från havssidan syns stigen-vägen som röjts genom området ner till stranden. Bild: Pirlax

– Tidigare växte det skogslindar på området med över sju centimeter tjocka stammar. Genom lunden har det nu dragits en bred väg. En inspektör från NTM-centralen har personligen bekräftat för mig att anmälan gjorts, det kan jag fast vittna om. Men miljöbrott eller inte så handlar det om mer än så. Pirlaxborna motsätter sig semesterbyplanerna för att de helt enkelt inte passar här i en mycket känslig miljö. Det är särskilt ironiskt att projektet marknadsförs som ekoturism för "sofistikerade turister som uppskattar naturvärden". Men om företagaren senare väljer att sälja fastigheten – hur kan man garantera samma värderingar också i fortsättningen? säger Liisa Wilska.

Tidtabellen både förvånar och upprör.

– Vi har ingenting emot företagaren och välkomnar honom att tillbringa sin fritid här i Pirlax. Men vi känner att den här saken drivs igenom med rasande fart utan att loven ens är beviljade. Vi är förvånade och också sårade över att ingen har frågat oss om det här projektet och över ingrepp som kommer att ha konsekvenser för många hundra år framåt, säger Wilska.