Pinus pinea är hennes passion

PASSION. Ulla Repos dekorativa pinjeträd är inhöljda i ett molndis, ett fenomen typiskt om våren på höjderna ovanför Beirut. Hon fascineras av tallkusinens majestät. Bild: Kristoffer Åberg

Konstnären Ulla Repo fastnade för pinjeträd av släkten Pinus pinea när hon för tio år sedan bodde i Libanons huvudstad Beirut. Resultatet av hennes faiblesse visas nu på Kaplansgården.

Ett mjukgult höstljus silar in genom de buktade gamla fönstren på galleri Gamla Kaplansgården i Borgå. Samma ton strömmar ur Ulla Repos poetiskt färgade pinjeträd som hänger par om par på väggarna. Grunden för hennes sirligt utformade, dekorativt målade barrträd finns i svartvita fotografier, tagna under åren hon bodde på höjderna ovanför Beirut.

– Om våren har molnen en tendens att parkera sig runt bergen. Det är inte dimma men molnen gör vyerna suddiga och alldeles otroliga att se på.

Ulla Repo föll för det ovanliga perspektivet och tog en mängd svartvita fotografier på de bomullshöljda knotiga stammarna med tillhörande spretbarrat grenverk. Speciellt fäste hon sig vid momentet mellan ljus och mörker, den så kallade blå timmen, och arbetade vidare med fotografierna som grund.

Det är inte dimma men molnen gör vyerna suddiga och alldeles otroliga att se på.

Skuggspel

– Jag blev intresserad av renässanstidens klärobskyr, chiaroscuro, där man med starkt kontrasterade färger fick det ständiga spelet mellan ljus och skugga att framträda. Det fascinerar mig att bygga nya landskap via motsatser.

Hon fängslades också av synupplevelsen i sig och kom att tänka på återspegling som effekt. Målningarna på Kaplansgården hänger parvis under varandra. Det gör att pinjeträdens rottrådar nuddar mitt i en dekorativ skarv som ger helheten en scenliknande framtoning.

Det fascinerar mig att bygga nya landskap via motsatser.

Samtidigt utmanar Repo synupplevelsen med sina skeva reflektioner: pinjeträden har många gemensamma beröringspunkter, men de är inte målade 1:1.

– Det går en rörelse mellan målningarna som tillsammans bildar en dynamisk helhet.

Mångteknisk

Repo använder sig av en mångfacetterad teknik där hon med olika medel överför fotografierna på duk, på en botten som hon redan målat en grund på. Så är det också målningar – inte fotokonst – som hon skapar. Ibland bygger hon också på med teckningar, allt för att få rätt stämning i den slutgiltiga bilden.

Ulla Repo, född 1957, ställer ut mångtekniska målningar på galleri Gamla Kaplansgården.

Har studerat målarkonst, grafisk konst och monumental konst. I sina verk utnyttjar hon fotografier, teckningar, målningar och 3D-modellering.

Just nu bor och arbetar hon i Helsingfors men har också bott bland annat i Borgå, Stockholm, Warszawa och Beirut.

Utställningen på Kaplansgården pågår till och med den 30 oktober.

– Jag gillar att använda många olika tekniker i mina verk.

Blickfånget i ett av Kaplansgårdens mindre rum utgörs av en vacker vikvägg där hon fogat in sina pinjeträd i en serie ramar enligt de gamla japanska mästarnas tradition. På äldre dagar stannade de hemma men omgav sig i stället med målade landskap. Idén har Ulla Repo överfört till sin praktfulla, rödskiftande skärm – och gillar formatet till den grad att hon planerar skapa flera.

Bergtagen

Den senaste tiden har Ulla Repo blickat bortom sina favorittallar av arten Pinus pinea och upptäckt bergen som ett nytt föremål för intresse. Nu studerar hon berg – "jag vet ingenting om berg" – och flyger faktiskt i dag till Albanien för att få tätkänning på bergen på Balkanhalvön. I bagaget har hon med sig modellera.

Jag gillar att använda många olika tekniker i mina verk.

Repo formar nämligen sina synintryck i modellera för att få ett stereoskopiskt grepp om motivet. Hon finner det väldigt intressant att rent konkret undersöka tredimensionella former. Därefter fotograferar hon modellerbergen, printar bilderna med pigment på canvas och fortsätter sedan med pensel och akrylfärg.

Opiskelen vuoria, jag studerar bergen, heter serien om fem verk som ingår i Ulla Repos utställning Landskap. De övriga tavelparen går under namnet Chiaroscuro medan skärmen heter kort och gott Vikvägg.

Mer läsning